foto


foto 61002, Україна, м. Харків, вул. Пушкінська 62 foto +380 (57) 700-26-62  foto info@cultura.kh.ua foto www.cultura.kh.ua


Рейтинг статьи:

2.5 Заявка на участь у конкурсі на одержання гранту Президента України

Печать
Статья без перевода

Додаток 1

до Порядку роботи експертних комісій щодо надання грантів Президента України молодим діячам у галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого мистецтва та кінематографії, молодим письменникам, майстрам народного мистецтва для створення і реалізації творчих проектів

(пункт 16)

Заявка

на участь у конкурсі на одержання гранту Президента України

молодими діячами у галузі культури і мистецтва

Мистецький напрям_____________________________________________________

Назва творчого проекту________________________________________________

Претендент_____________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання, контактні телефони)

_______________________________________________________________________

Підприємство (установа, організація, заклад), що забезпечує реалізацію творчого проекту______________________________________________________

________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи, з якою співпрацює претендент, її місцезнаходження)

____________________________________________________________________

Поштова адреса ________________________________________________________
Телефон  ____________,  факс ___________________, e-mail ____________________________

Найуспішніші мистецькі акції, здійснені претендентом

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Стислий опис творчого проекту:

тема ________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
мета _________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Цільова аудиторія ____________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Обґрунтування актуальності тематики творчого проекту та очікувані результати його реалізації _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Способи здійснення (етапи реалізації творчого проекту)  ____________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Строки реалізації творчого проекту______________________________________
____________________________________________________________________
Місце реалізації творчого проекту  ______________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Позабюджетні джерела фінансування _____________________________________

Претендент                                __________                       ____________________

(підпис)                             (прізвище, ім’я, по батькові)

«____»  ______________20___ року

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства культури № 47 від 25.01.2017}

e-max.it: your social media marketing partner