5.9 Про створення громадської ради директорів обласних центрів народної творчості | Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва

Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва

Всі матеріали на даному сайті призначені виключно для ознайомлення без цілей комерційного використання.
Розробка та супровід сайту: AnisLogo
Передрук публікацій дозволяється тільки при розміщенні прямого посилання на сайт https://www.cultura.kh.ua

Українська моваEnglish (UK)
A+ R A-
Рейтинг статті:

5.9 Про створення громадської ради директорів обласних центрів народної творчості

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

Н А К А З

22.07.2009  N 573/0/16-09

Про створення громадської ради директорів
обласних центрів народної творчості

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
культури
N 1122 ( v1122734-12 ) від 10.10.2012
N 1143 ( v1143734-16 ) від 06.12.2016 }

Відповідно до  Положення  про Міністерство культури і туризму
України,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від
08.11.2006  р.  N  1566  (  1566-2006-п  ),  з метою удосконалення
діяльності  обласних  центрів   народної   творчості,   формування
стратегії  регіональної  культурної  політики,  покращення  роботи
клубних закладів Н А К А З У Ю:

1. Створити  громадську  раду  директорів  обласних   центрів
народної творчості у складі, що додається.

2. Затвердити   Положення   про  громадську  раду  директорів
обласних центрів народної творчості, що додається.

3. Міністерству  культури  і  мистецтв  АР  Крим,   Головному
управлінню   культури   і  мистецтв  Київської  міської  державної
адміністрації,  управлінням  культури  і   туризму   обласних   та
Севастопольської  міської  державних  адміністрацій,  Українському
центру культурних досліджень сприяти роботі ради.

4. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Міністра О.Г.Бенч.

Перший заступник Міністра                           В.В.Корнієнко

Додаток
до наказу Міністерства
культури України
22.07.2009 N 573/0/16-09
(у редакції наказу
Міністерства культури
України від 06.12.2016
N 1143)
( v1143734-16 )

СКЛАД
громадської Ради керівників обласних центрів народної творчості

------------------------------------------------------------------

|   |ВАСЕЧКО                | - |заступник директора Рівненського|

|   |Феодосій Феодосійович  |   |обласного центру народної       |

|   |                       |   |творчості, голова Ради          |

|---+-----------------------+---+--------------------------------|

|   |БИСТРИЦЬКА             | - |директор Сумського обласного    |

|   |Євгенія Миколаївна     |   |науково-методичного центру      |

|   |                       |   |культури і мистецтв, заступник  |

|   |                       |   |голови Ради                     |

|---+-----------------------+---+--------------------------------|

|   |РУМКО                  | - |заступник директора Київського  |

|   |Жанна Петрівна         |   |міського центру народної        |

|   |                       |   |творчості та культурологічних   |

|   |                       |   |досліджень, секретар Ради       |

|---+------------------------------------------------------------|

|   |                         Члени Ради                         |

|---+------------------------------------------------------------|

|   |ВІТАС                  | - |директор Одеського обласного    |

|   |Валентина Гнатівна     |   |центру української культури     |

|---+-----------------------+---+--------------------------------|

|   |СУШКО                  | - |директор Тернопільського        |

|   |Володимир Ігорович     |   |обласного методичного центру    |

|   |                       |   |народної творчості              |

|---+-----------------------+---+--------------------------------|

|   |ШКРІБЛЯК               | - |директор учбово-методичного     |

|   |Микола Миколайович     |   |центру культури Буковини        |

|---+-----------------------+---+--------------------------------|

|   |БЕРЕЗА                 | - |директор Львівського обласного  |

|   |Роман Павлович         |   |центру народної творчості та    |

|   |                       |   |культурно-освітньої роботи.     |

------------------------------------------------------------------

{   Склад   в   редакції  Наказів  Міністерства  культури  N  1122
(  v1122734-12  )  від  10.10.2012,  N  1143  (  v1143734-16 ) від
06.12.2016 }

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури і туризму України
22.07.2009  N 573/0/16-09

ПОЛОЖЕННЯ
про громадську раду директорів
обласних центрів народної творчості

I. Загальні положення

1.1. Громадська  рада  директорів  обласних  центрів народної
творчості   (далі   за   текстом    -    Рада)    є    громадським
консультативно-дорадчим органом з питань відродження, збереження й
розвитку народної творчості,  аматорського мистецтва;  координації
діяльності   осередків   культури   у   регіонах,   створеним  при
Міністерстві культури і туризму України.

1.2. У   своїй   діяльності   Рада   керується   Конституцією
( 254к/96-ВР  ),  законами  України,  указами  Президента України,
постановами Верховної  Ради  України,  актами  Кабінету  Міністрів
України,  наказами  Міністерства культури і туризму України та цим
Положенням.

1.3. Рада працює у тісній взаємодії з Міністерством  культури
і  туризму  України;  Українським  центром  культурних досліджень;
науковими,  профспілковими та громадськими організаціями; творчими
колективами;  підприємствами,  фондами та іншими інституціями,  що
діють у культурно-дозвіллєвій та культурно-освітній сферах.

II. Мета і завдання Ради

2.1. Головною       метою       Ради       є       об'єднання
організаційно-методичних   і   творчих   зусиль   для  вивчення  й
координації процесів культурного розвитку  регіонів;  впровадження
нових   технологій   і   методик   культурно-освітньої  роботи  та
організації дозвілля;  збереження та розвитку народної  творчості,
аматорського мистецтва, традиційної культури тощо.

2.2. Основними завданнями Ради є:

2.2.1. Сприяння взаємодії органів виконавчої влади та органів
місцевого    самоврядування,    регіональних   органів   культури,
громадських  організацій  для  розв'язання  найважливіших  проблем
формування  та  реалізації  державної  політики в галузі культури,
народної  творчості,  культурно-освітньої  роботи  та  організації
дозвілля.

2.2.2. Сприяння       вдосконаленню        правових        та
економічно-організаційних  умов розвитку галузі культури,  захисту
професійних та соціальних прав працівників  культури,  методичному
забезпеченню      аматорської      мистецької     творчості     та
культурно-дозвіллєвої діяльності.

2.2.3. Координація   діяльності   обласних  центрів  народної
творчості  щодо  подальшого  збереження  й  фіксації   фольклорної
спадщини;   сприяння   відродженню   народних   ремесел,  звичаїв,
традицій,  обрядів;  запровадження системи  вивчення  та  передачі
навиків традиційної народної культури молодому поколінню.

2.2.4. Вивчення  та  узагальнення  пропозицій  щодо  розробки
стратегічних планів, цільових комплексних програм і рекомендацій з
питань розвитку культурно-освітніх закладів,  традиційної народної
культури та аматорського мистецтва.

2.2.5. Підтримка   творчих   ініціатив   шляхом    реалізації
культурно-дозвіллєвих проектів,  розроблених на основі української
традиційної культури та її регіональних особливостей,  зокрема,  -
щодо проведення міжнародних, всеукраїнських фестивалів, конкурсів,
оглядів,     виставок     самодіяльного     образотворчого      та
декоративно-прикладного мистецтва тощо.

2.2.6. Надання консультативної допомоги з питань  збереження,
розвитку   та  популяризації  української  обрядовості,  звичаєвих
традицій  та  їх  використання  у  вихованні  молодого  покоління,
духовному відродженні нації.

2.2.9. Сприяння  у  підвищенні  кваліфікації  керівників   та
спеціалістів  закладів  культури різних типів,  керівників творчих
аматорських  колективів,  працівників  обласних  центрів  народної
творчості (науково-методичних центрів).

2.3. Рада відповідно до покладених на неї основних завдань:

2.3.1. Самостійно          планує          культурно-освітню,
інформаційно-методичну та організаційну діяльність.

2.3.2. Одержує  в  установленому   порядку   від   керівників
регіональних  органів  та  установ  культури,  методичних  центрів
інформацію, необхідну для організації своєї роботи.

2.3.3. Бере участь у розробці нормативно-правової бази галузі
культури;  стратегічних  планів,  концепцій,  програм   з   питань
культури,  розвитку  аматорського мистецтва та народної творчості,
нематеріальної культурної спадщини, народних художніх промислів.

2.3.4. Сприяє   запровадженню   нових  технологій  і  методик
культурно-освітньої  роботи   та   організації   дозвілля,   інших
інноваційних процесів культурного розвитку.

2.3.5. Бере участь у реалізації творчих проектів,  проведенні
експериментів,       оглядів-конкурсів      клубних      закладів,
культурно-мистецьких  заходів,   семінарів-практикумів,   наукових
конференцій тощо.

2.3.6. Залучає   до   своєї   роботи   провідних   керівників
підприємств,  установ та організацій, спеціалістів галузі культури
для розв'язання найважливіших  проблем  формування  та  реалізації
культурної політики в Україні.

III. Структура Ради

3.1. Рада утворюється у складі голови,  заступника, секретаря
та членів  Ради,  які  виконують  свої  обов'язки  на  громадських
засадах.

3.2. Склад  Ради  формується  на  виборній  основі загальними
зборами директорів обласних центрів народної творчості строком  на
три роки та затверджується наказом Міністерства культури і туризму
України.

3.3. Голова,  заступник голови та секретар Ради обираються на
організаційному засіданні Ради.

IV. Організація діяльності Ради

4.1. Рада здійснює свою діяльність згідно плану роботи.

4.2. Формами роботи Ради є засідання, що проводяться згідно з
планом її роботи, але не рідше одного разу на півроку.

4.3. Рада має право:

- створювати робочі групи,  комісії для підготовки матеріалів
до засідання Ради;

- запрошувати  на  свої  засідання представників Міністерства
культури  і  туризму  України;  керівників  регіональних   органів
культури,  обласних  центрів народної творчості,  що не входять до
складу  Ради;   науковців,   представників   творчих   спілок   та
громадських організацій.

4.4. Рішення  Ради  приймаються  шляхом  голосування  і мають
рекомендаційний характер.

4.5. Рішення   вважається   прийнятим,    якщо    за    нього
проголосували більшість присутніх на засіданні членів Ради. У разі
рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого.

4.6. Рішення  Ради  оформлюються  протоколами,  які  підписує
головуючий   на  засіданні,  і  доводяться  до  відома  керівників
регіональних  управлінь  культури  та  обласних  центрів  народної
творчості. Рішення Ради мають рекомендаційний характер.

V. Права і обов'язки членів Ради

5.1. Члени Ради мають право:

- подавати на розгляд Ради пропозиції щодо порядку та  змісту
її роботи, обговорення актуальних питань;

- попередньо  знайомитись  з  матеріалами  і  документами   з
питань, що виносяться на обговорення;

- ініціювати розгляд питань, не включених до плану роботи або
порядку денного засідання Ради;

- за  дорученням   Ради   представляти   її   в   громадських
організаціях, органах влади, закладах культури.

5.2. Члени Ради зобов'язані:

- виконувати доручення Ради, періодично звітувати перед Радою
про їх виконання;

- забезпечувати реалізацію прийнятих Радою рішень.