Харьковский областной организационно-методический центр культуры и искусства

 
september
 
 Методика  проведення та оформлення  матеріалів для учасників першого етапу Всеукраїнського огляду-конкурсу  клубних закладів у сільській місцевості  в Харківській області
 
Культурно-мистецькі заходи на 2021 рік
  
Статут
 
folk
 

Нове у віртуальній галереї

 
online
 

Всі матеріали на даному сайті призначені виключно для ознайомлення без цілей комерційного використання.
Розробка та супровід сайту: AnisLogo
Передрук публікацій дозволяється тільки при розміщенні прямого посилання на сайт https://www.cultura.kh.ua

Українська моваРусский языкEnglish (UK)
A+ R A-
Рейтинг статті:

Чинне законодавство України в галузі культури

e-mail Друк

Чинне законодавство України в галузі культури

щодо діяльності закладів культури клубного типу

Назва документу

Анотація

1.

Закон України «Про культуру» від 14.12.2010 року № 2778-VI

Закон визначає правові засади діяльності у сфері культури, регулює суспільні відносини, пов'язані із створенням, використанням, розповсюдженням, збереженням культурної спадщини та культурних цінностей, і спрямований на забезпечення доступу до них.

2.

Указ Президента України «Про державну підтримку культури і мистецтва в Україні» від 20.10.1998 № 1152/98

Про заснування та розрахування розмірів щорічних грантів Президента України, фінансування закладів культури і мистецтва, які мають  статус національних.

3.

Указ Президента України «Про державну підтримку клубних закладів» від 21.03.2000 № 485/2000

З метою  підвищення  ролі  клубних  закладів,  збереження   й подальшого   розвитку   культурної   інфраструктури   суспільства  та  створення  сприятливих   умов   для   задоволення культурних потреб громадян України постановлено вжити практичних   заходів   до  збереження  та  повноцінного функціонування клубних закладів, обласних центрів (будинків) народної творчості, художніх  аматорських колективів.

4.

«Порядок формування базової мережі закладів культури»; затверджено постанової Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 р. № 984

Цей Порядок визначає основні вимоги щодо формування та забезпечення функціонування органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування базової мережі закладів культури.

5.

«Нормативи забезпечення населення клубними закладами»; схвалено постанової Кабінету Міністрів України від 12.11.1998 р. № 1775

Надаються розроблені Міністреством культури нормативи забезпечення населення клубними закладами з метою оптимізації функціонування мережі клубних закладів  і забезпечення   конституційних  прав  громадян  на  задоволення  їх культурних потреб.

6.

«Примірне Положення про клубний заклад», затверджено наказом Міністерства культури і туризму України від 23.05.2007  № 35

Це  Положення  визначає  порядок діяльності клубних закладів у відповідність із діючим законодавством України в галузі культури.

7.

Наказ Міністерства культури України «Про затвердження типових штатних нормативів клубних закладів, центрів народної творчості, парків культури та відпочинку та інших культурно-освітніх центрів і установ державної та комунальної форми власності сфери культури» від 20.09.2011 р. № 767/0/16-11

З метою впорядкування штатів установ державної та комунальної форми власності сфери культури наведено типові штатні нормативи клубних закладів, центрів народної творчості, парків культури та відпочинку та інших культурно-освітніх центрів і установ державної та комунальної форми власності сфери культури.

8.

Наказ Міністерства культури і туризму України «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» від 18.10.2005 № 745, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.10.2005 р. за № 1285/11565

Цей Наказ регламентує порядок начислення, зарахування та видачі заробітної плати та інших грошових виплат, які прирівняні до неї, працівникам галузі культури згідно з Єдиною тарифною сіткою.

9.

«Положення про проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури»; затверджено наказом Міністерства культури і туризму України від 16.07.2007 № 44; зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3.09. 2007 р. за № 1023/14290

Це  Положення  визначає  порядок проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів культури незалежно від форм власності та підпорядкування.

10.

«Державний стандарт надання безоплатних послуг клубними та бібліотечними закладами культури державної та комунальної форм власності»; затверджено наказом Міністерства культури України № 983 від 15.10.2013; зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19.11.2013 р. за № 1966/24498

Цей Державний стандарт визначає вимоги щодо забезпечення державою необхідного рівня доступності і якості надання населенню безоплатних послуг закладами культури у сфері культури та їх зміст, обсяг, норми і нормативи, показники якості

11.

«Порядок надання платних послуг закладами культури і мистецтв», затверджено наказами Міністерства культури і мистецтв України, Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України від 21.12.1999 № 732/306/152; зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.12.1999 р. за № 923/4216

Порядок  визначає  організаційно-правову  форму  надання платних послуг населенню та підприємствам, установам, організаціям
закладами культури і мистецтв

12.

«Перелік платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності»; затверджено постанової кабінетів Міністрів України від 12.12.2011 р. № 1271 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 12 липня 2017 р. № 493)

Надається затверджений постановою Кабінетів Міністрів України перелік платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на державній та комунальній формі власності.

13.

«Методика розрахунку вартості надання послуг у сфері культури»; затверджено наказом Міністерства культури України від 28.11.2013 № 1222; зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6.12.2013 р. за № 2076/24608

Ця Методика визначає механізм формування вартості надання безоплатних послуг, що надаються державними та комунальними закладами культури; при наданні безоплатних послуг у сфері культури застосовуються нормативно-правові акти, що регулюють діяльність у сфері культури; методика поширюється на державні та комунальні заклади культури, які утримуються за рахунок бюджетних коштів.

14.

Наказ Міністерства культури і туризму України «Про затвердження форм звітності (адміністративні дані) N 7-НК «Звіт про діяльність клубних закладів», N 7-НК (зведена) «Зведений звіт про діяльність клубних закладів» та Інструкцій щодо їх заповнення» від 18.09.2007 № 60, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27.09.2007 р. за № 1115/14382-83

З метою приведення нормативно-правових

актів у відповідність до законодавства України затверджено форми звітності (адміністративні дані)  N  7-НК «Звіт про діяльність клубних закладів», N 7-НК (зведена) «Зведений звіт про  діяльність  клубних  закладів»  та надано інструкції щодо  їх заповнення ( z1116-07 ).

15.

«Порядок отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування»; затверджено постанової Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 р. № 1222

Цей Порядок визначає вимоги до отримання, використання та обліку  благодійних (добровільних)  внесків  і  пожертв  від юридичних та фізичних осіб - резидентів і нерезидентів безпосередньо  бюджетними установами  і  закладами  освіти,  охорони  здоров'я,  соціального захисту,  культури,  науки,  спорту та фізичного виховання.

16.

Наказ Міністерства культури і туризму України «Про створення громадської Ради директорів обласних центрів народної творчості» від 22.07.2009 № 573/0/16-09

Надається затверджений склад і положення громадської Ради директорів обласних центрів народної творчості, створеного  при Міністерстві культури і туризму України, як громадського  консультативно-дорадчого органу з питань відродження, збереження й розвитку народної творчості,  аматорського мистецтва; координації діяльності   осередків   культури   у   регіонах.

17.

«Загальне Положення про клубне формування закладу культури системи Міністерства культури і мистецтв України»; затверджено наказом Міністерства культури і мистецтв України від 07.12.2004 № 835

Це Положення визначає організаційні та правові засади утворення і діяльності клубних формувань — колективів, гуртків, секцій, студій, любительських об’єднань, клубів за інтересами та інших культурно-дозвіллєвих об’єднань, які створені і працюють при закладах культури системи Міністерства культури і мистецтв України.

18.

«Положення про народний (зразковий) аматорський колектив (студію) закладів культури системи Міністерства культури України», затверджено наказом Міністерства культури і мистецтва України від 23.06.1999 № 415; зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.09.1999 р. за № 593/3886; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури і мистецтв від 15.12.2003 № 779 (z0028-04),  Наказом Міністерства культури від 11.10.2013 № 968 (z1821-13)

Це  Положення  регламентує  порядок  присвоєння  звання «народний (зразковий)  аматорський  колектив  (студія)»  колективу

(студії)  закладів  культури і поширюється на аматорські колективи (студії),  що  діють  у  закладах  культури  системи Міністерства

культури  України та в середовищі закордонного українства за всіма видами народної творчості:  театральні, музичні, хорові, вокальні, фольклорні, хореографічні,     циркові,літературно-творчі, композиторські,    образотворчого    і     декоративно-прикладного мистецтва,  кіно-,  фото-  і  відеомистецтва  тощо.

19.

«Методичні рекомендації щодо порядку проведення культурно-мистецьких заходів, творчих програм та проектів у сфері культури»; затверджено наказом Міністерства культури і туризму України від 10.04.2009 р. № 230/0/16-09

(зі змінами від 18.05.2009 р. № 324/0/16-09)

Цими Методичними рекомендаціями щодо порядку  проведення культурно-мистецьких заходів,  творчих програм та проектів у сфері культури  визначається  процедура формування та документального     оформлення проведення культурно-мистецьких заходів,  творчих програм та проектів, у тому числі  гастрольних,  спрямованих  на реалізацію державної політики щодо розвитку культури і мистецтва.

20.

«Порядок організації і проведення всеукраїнських фестивалів аматорського мистецтва»; затверджено наказом Міністерства культури України від 05.12.2011 № 82, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.12.2011 р. за № 1475/201213

Цей   Порядок   регламентує умови набуття для фестивалю аматорського мистецтва статусу Всеукраїнського культурно-мистецького заходу та в подальшому застосовується з метою упорядкування його організації і проведення.

21.

«Порядок організації і проведення в Україні Міжнародних фестивалів народної творчості», затверджено наказом Міністерства культури і мистецтв України від 6.08.1998 №363; зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.10.1998 р. за № 629/3069

Цей документ упорядковує організацію і проведення в Україні культурно-мистецьких заходів з народної творчості, які мають статус Міжнародного фестивалю аматорського мистецтва.

e-max.it: your social media marketing partner