Нові аспекти дослідження фольклору в Україні | The Regional Organizing and Methodic Center of Culture and Arts

Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва

All material on this site is intended solely for review purposes without commercial use. Created by: AnisLogo
Reprint articles permitted only when placing direct links https://www.cultura.kh.ua

Українська моваEnglish (UK)

Laboratory studies of the Intangible Cultural Heritage

A+ R A-
Article rating:
( 1 Vote )

Нові аспекти дослідження фольклору в Україні

 konferenciya

   22-23 жовтня 2015 року на базі Львівського національного університету імені І. Франка відбулися П’яті Колессівські читання – конференція, що об’єднала музикознавців, філологів й антропологів з України та закордону, інтереси яких зосереджуються на дослідженні музичного фольклору в різних аспектах його побутування в сучасних умовах та історичній перспективі.

   Участь у роботі Читань взяла Світлана Коновалова, провідний методист лабораторії досліджень нематеріальної культурної спадщини Обласного організаційно-методичного центру культури і мистецтва.

   Право голосу: етичні й юридичні аспекти збирацької та архівної діяльності

   Проблема, що рефреном проходила в доповідях учасників, – дотримання авторських і суміжних прав у практиці збирання та використання фольклорно-етнографічних матеріалів. Йдеться як про часом спірні амбіції дослідників, які ревно ставляться до власноруч зібраних матеріалів та часто-густо прагнуть обмежити доступ до найбільш цінних зразків, так і про інтереси інформанта – носія традиції, який тривалий час уявлявся лише об’єктом дослідження, а не його повноправним учасником.

LNU Franka 4 700x329   Жваве обговорення викликала доповідь Уляни Парубій «Польові дослідження та морально-етичні норми: конфлікт інтересів». На основі власного досвіду (пані Уляна багато років досліджує вербальну магію українців) доповідачка окреслила проблему втручання дослідника у світ інформанта, порушення засадничих принципів його функціонування та наголосила на необхідності відповідально ставитися до можливих наслідків таких контактів, навіть якщо вони лежать виключно в площині суб’єктивних відчуттів респондента. Особливо гостро проблема вибору (душевний комфорт інформанта чи максимально ретельне документування традиції) постає під час роботи з матеріалом, що належить до сфери таємних знань. Це, наприклад, замовляння чи особливі молитви. Зазвичай в культурі існують певні жорсткі правила передачі та використання такої інформації, порушення яких неодмінно призводить до небажаних наслідків. Найчастіше йдеться про втрату словесною формулою магічної сили, що унеможливлює її використання в майбутньому.

   Вмовляючи інформанта порушити заборону, випитуючи інформацію, яку згідно з установками, що побутують в спільноті, сторонньому знати не слід, дослідник ставить співрозмовника перед тяжким моральним вибором, що, на думку Уляни Парубій, є недопустимою ситуацією. Шкідливою є практика і таємного запису. Більше того, використання матеріалів, отриманих без письмової згоди інформанта, може бути вкрай утрудненим в майбутньому, враховуючи останні тенденції у сфері права.

   Від колекцій до архівів

   Однією з центральних тем обговорення в фольклористичному середовищі вже який рік лишається створення фольклорних архівів: вироблення певних галузевих стандартів зберігання та архівування матеріалів. Усе чіткіше кристалізується глобальна мета – створення національного цифрового архіву українського фольклору, проте сучасний стан більшості зібрань фольклорної та етнографічної інформації – приватних й інституційних колекцій – ставить під сумнів її швидку реалізацію.

   Участь у роботі Читань взяли представники майже всіх найбільших установ, що займаються накопиченням та опрацюванням народознавчої інформації (аудіозаписи, фото- та відеоматеріали тощо), зібраної переважно під час фольклорно-етнографічних експедицій: Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва (м. Харків), Львівський національний університет імені І. Франка, Рівненський гуманітарний університет, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Рильського, Національна музична академія України імені П. Чайковського, Інститут народознавства НАН України, Харківський національний університет мистецтв імені І. Котляревського. Власну методику створення архівів візуальної антропології презентував представник Клайпедського університету (Литва) Рімантас Слюжинскас.

   Слово мали й дослідники, які опрацьовують дрібні локальні зібрання того чи іншого регіону, що зберігаються в установах, для яких цей вид діяльності не є профільним. Стан таких «загублених» колекцій дуже часто викликає занепокоєння. Це і незадовільні умови зберігання носіїв, і брак постійної роботи з систематизації й атрибутизації інформації, і невизначений юридичний статус подібних зібрань – як наслідок виключення з наукового обігу вже сьогодні і примарні перспективи в майбутньому. Причина такої ситуації найчастіше полягає у відсутності кваліфікованих кадрів і банальному нерозумінні чи то з боку адміністрації установ-фондоутримувачів, чи то з боку спадкоємців, якщо мова йде про приватні збірки.

   «Солідні» інституції також стикаються з низкою проблем, вирішення яких потребує консолідації професійного середовища. Найперше йдеться про прийняття загальних стандартів архівування, які б, з одного боку, відповідали специфіці матеріалів, що архівуються, а з іншого – вимогам Національного архівного фонду. Безсистемне нагромадження матеріалів, нехай навіть вкрай цінних, архівом вважатися не може. Окрім властиво термінологічного погодження, вирішення цієї проблеми сприятиме покращенню зручності користування зібраннями, що відкриє доступ до них широкому колу фахівців, кращому збереженню даних з розробкою алгоритмів їх відновлення у випадку надзвичайних ситуацій і, певною мірою, очищенню правового поля, позаяк на сьогодні існування зібрань навіть у стінах державних установ ледь не повністю залежить від ініціативи окремих співробітників та примх керівництва закладу.

   (Матеріал підготувала С. П. Коновалова)

Blog Expedition

Prev Next

Щоденник експедиції с. Вязова Краснокутського району Харківської області 1-5 лютого 1988 р.

  Щоденник експедиції с. В'язова Краснокутського району Харківської області 1-5 лютого 1988 р. Можн...

Read more

Бєлгородський район Бєлгородської області, 18-21 вересня 2012 р.

Фольклорно-етнографічна експедиція „Стежками Слобожанщини" по населенним пунктам Бєлгородської облас...

Read more

Борисівський район Бєлгородської області, 14-18 серпня 2012 р.

Фольклорно-етнографічна експедиція „Стежками Слобожанщини" по населеним пунктам Бєлгородської област...

Read more

м. Балаклія Харківської області, 24 березня 2011 р.

Експедиційний виїзд до м. Балаклія Харківської області Експедиційний звіт Лук'янець Г.В. 24 березн...

Read more

с. Петрівка Золочівського району Харківської області. 2 жовтня 2011

с. Петрівка Золочівського району Харківської області Експедиційний звіт Лук'янець Г.В.   2 жовтня...

Read more

смт. Котельва Полтавської області. 27-28 липня 2011

Експедиція лабораторії досліджень нематеріальної спадщини 27-28 липня 2011 року смт Котельва Полтавс...

Read more

Record Library

Prev Next

«Без кукілю, без мітлиці» (щедрівка) с. Киселі Первомайський район, Харківська область

Read more

«Ішла Марія з монастиря» (колядка) с. Киселі Первомайський район, Харківська область

Read more

«Меланія пребагата» (щедрівка) с. Киселі Первомайський район, Харківська область

Read more

«У віконця старенькая мати» (балада) с. Деревки Котелевський район, Полтавська область

Read more

«Та й понад нашим яром» (лірична) с.м.т. Котельва, Полтавська область

Read more

«Та й ішов козак дорогою» (балада) с. Михайлівка Котелевський район, Полтавська область

Read more

«Ой нема гірш нікому» (балада) с.м.т. Котельва, Полтавська область

Read more

«Ой на вої нарожденні» (колядка) с.м.т. Котельва, Полтавська область

Read more

«Не кропи мати водою» (весільна) с.м.т. Котельва, Полтавська область

Read more

«А до мене вечірком» (жартівлива) с.м.т. Котельва, Полтавська область

Read more

«А в нашого пана береза стояла» (щедрівка) с.м.т. Котельва, Полтавська область

Read more

«Славлено, преславлено» (весільна) м. Балаклія, Харківська область

Read more

«Смутний вечір, тихий ранок» (лірична) м. Балаклія, Харківська область

Read more

«Короваю, наш раю» (весільна) м. Балаклія, Харківська область

Read more

«Уже сонце котиться» (буряшна) с. Огиївка, Сахновщинський район, Харківська область

Read more

Notations and Lyrics

Prev Next

"Уже сонце котиться" (буряшна) с. Огиївка, Сахновщинський район, Харківська область

Read more

"Ой, паночку наш, наш" (буряшна) с. Клюшниківка, Миргородський район, Полтавська область

Read more

"Ой чиє ж то козеня?" (жнивна) сел. Польова, Дергачівський район, Харківська область

Read more

"Ой люди люди вороги" (весільна) с.В'язова, Краснокутський район, Харківська область

Read more

"Горе ж тому а й лебедику" (лірична) с.Матяшівка, кут.Ліски, Полтавська область

Read more

"По той бік гора" с.В'язова, Краснокутський район, Харківська область

Read more

"Ой то й на горі" (колядка) с.В'язова, Краснокутський район, Харківська область

Read more

"Вітер віє..." с.В'язова, Краснокутський район, Харківська область

Read more

"Ой, сонце низенько" (весільна) с.Терни, Лубенський р-н, Полтавська область

Read more

"Ой, з-за гір, з-за гір вилітав сокіл" (козацька) с.Гоголеве (хут.Марченки), Полтавська область

Read more

"Лежить чумак" (чумацька) с.Матяшівка, Великобагачанський р-н, Полтавська область

Read more

"Ой рано куры запяли" (колядка) с.Журавлевка, Белгородский район, Белгородская область РФ

Read more

"На горі, горі, горіли огні" (колядка) с.Стригуни, Борисівський район, Бєлгородська область РФ

Read more

"Смутний вечір, тихий ранок" (лірична) м.Балаклія, Харківська область

Read more

"Славлено, преславлено" (весільна) м.Балаклія, Харківська область

Read more