2.4 Надання грантів Президента України | The Regional Organizing and Methodic Center of Culture and Arts

Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва

Українська моваEnglish (UK)
A+ R A-
Article rating:

2.4 Надання грантів Президента України

Article without translation

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про затвердження Положення про порядок
надання грантів Президента України молодим
діячам у галузі театрального, музичного, циркового,
образотворчого мистецтва та кінематографії,
молодим письменникам, майстрам народного мистецтва
для створення і реалізації творчих проектів

{ Назва Указу із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 410/2013 ( 410/2013 ) від 30.07.2013
N 602/2013 ( 602/2013 ) від 31.10.2013 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N  242/2002 (  242/2002 ) від 15.03.2002
N 1171/2004 ( 1171/2004 ) від 05.10.2004
N  410/2013 (  410/2013 ) від 30.07.2013
N  602/2013 (  602/2013 ) від 31.10.2013
N  850/2014 (  850/2014 ) від 05.11.2014 }

1. Затвердити   Положення   про   порядок   надання   грантів
Президента   України   молодим   діячам   у  галузі  театрального,
музичного,  циркового, образотворчого мистецтва та кінематографії,
молодим письменникам, майстрам народного мистецтва для створення і
реалізації творчих проектів (додається).

{  Стаття  1  із  змінами,  внесеними  згідно з Указами Президента
N  410/2013  (  410/2013 ) від 30.07.2013, N 602/2013 ( 602/2013 )
від 31.10.2013 }

2. Міністерству  культури  і  мистецтв  України у двомісячний
строк розробити і  затвердити  нормативно-правові  акти  з  питань
реалізації цього Положення.

Президент України                                       Л.КУЧМА

м. Київ, 6 лютого 1999 року
N 127/99

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 6 лютого 1999 року N 127/99

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання грантів Президента України
молодим діячам у галузі театрального, музичного,
циркового, образотворчого мистецтва та кінематографії,
молодим письменникам, майстрам народного мистецтва
для створення і реалізації творчих проектів

{   Назва   Положення  із  змінами,  внесеними  згідно  з  Указами
Президента  N  410/2013  (  410/2013  ) від 30.07.2013, N 602/2013
( 602/2013 ) від 31.10.2013 }

{ У тексті Положення слова "Міністерство культури і мистецтв
України"  в усіх відмінках  замінено словами "Міністерство
культури України" у відповідному відмінку  згідно з Указом
Президента N 410/2013 ( 410/2013 ) від 30.07.2013 }

1. Це  Положення  визначає  порядок  надання молодим діячам у
галузі    театрального,   музичного,   циркового,   образотворчого
мистецтва   та   кінематографії,  молодим  письменникам,  майстрам
народного  мистецтва  щорічних грантів Президента України. { Абзац
перший  пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N  410/2013  (  410/2013 ) від 30.07.2013, N 602/2013 ( 602/2013 )
від 31.10.2013 }

Грант Президента   України  -  фінансова  підтримка  державою
молодих митців для  створення  і  реалізації  соціально  значущих,
масштабних творчих проектів.

2. Гранти  Президента  України  (далі - гранти) призначаються
відповідно до Указу Президента України від  20  жовтня  1998  року
N 1152  ( 1152/98 ) "Про державну підтримку культури і мистецтва в
Україні"    у    галузі    театрального,   музичного,   циркового,
образотворчого, народного мистецтва, кінематографії та літератури.
{  Пункт  2  із  змінами,  внесеними  згідно  з Указами Президента
N  410/2013  (  410/2013 ) від 30.07.2013, N 602/2013 ( 602/2013 )
від 31.10.2013 }

3. Грант  може  одержати  молодий діяч у галузі театрального,
музичного,  циркового, образотворчого мистецтва та кінематографії,
молодий письменник, майстер народного мистецтва віком до 35 років.
{  Пункт  3  із  змінами,  внесеними  згідно  з Указами Президента
N  410/2013  (  410/2013 ) від 30.07.2013, N 602/2013 ( 602/2013 )
від 31.10.2013 }

4. Для одержання щорічного гранту його претенденти подають до
15 лютого до Міністерства культури України заявку, що включає опис
творчого  проекту  із зазначенням його мети, способу здійснення та
очікуваних    наслідків,    прогноз    подальшого    використання,
інформаційну  довідку про головних виконавців проекту та кошторис,
складений  за формою, встановленою Міністерством культури України,
гарантійний  лист  підприємства  (установи, організації, закладу),
яке   зобов'язується   забезпечити  реалізацію  творчого  проекту.
{  Пункт  4  із  змінами,  внесеними  згідно  з Указами Президента
N  242/2002 ( 242/2002 ) від 15.03.2002, N 1171/2004 ( 1171/2004 )
від 05.10.2004 }

5. Для  розгляду  заявок  щодо  надання  грантів  утворюються
експертні  комісії за напрямами у галузях театрального, музичного,
циркового,  образотворчого, народного мистецтва, кінематографії та
літератури  з  представників  Міністерства культури України, інших
органів  виконавчої  влади, інститутів громадянського суспільства,
провідних  діячів  та  наукових  працівників  у  галузі культури і
мистецтва.  Персональний  склад  експертних  комісій,  порядок  їх
роботи  та  умови  конкурсу проектів визначаються і затверджуються
Міністерством  культури  України.  {  Абзац  перший  пункту  5  із
змінами,   внесеними   згідно  з  Указами  Президента  N  410/2013
(  410/2013  )  від  30.07.2013,  N  602/2013  (  602/2013  )  від
31.10.2013, N 850/2014 ( 850/2014 ) від 05.11.2014 }

Експертні комісії   не   пізніше   1 березня  розглядають  на
конкурсній  основі  заявки  претендентів  і  подають пропозиції на
розгляд   колегії  Міністерства  культури  України,  яка  визначає
претендентів  на  одержання  грантів.  {  Абзац другий пункту 5 із
змінами,   внесеними   згідно   з  Указом  Президента  N  242/2002
( 242/2002 ) від 15.03.2002 }

6.  Міністерство  культури  України подає на розгляд Кабінету
Міністрів України пропозиції щодо надання та розмірів грантів.

Президент України  за  поданням  Кабінету  Міністрів  України
призначає гранти і встановлює їх розміри.

7. Інформація про призначення щорічних грантів молодим діячам
у   галузі   театрального,  музичного,  циркового,  образотворчого
мистецтва   та   кінематографії,  молодим  письменникам,  майстрам
народного    мистецтва   оприлюднюється   через   засоби   масової
інформації.

{  Пункт  7  із  змінами,  внесеними  згідно  з Указами Президента
N  410/2013  (  410/2013 ) від 30.07.2013, N 602/2013 ( 602/2013 )
від 31.10.2013 }

8.  {  Абзац  перший  пункту  8  виключено  на підставі Указу
Президента N 1171/2004 ( 1171/2004 ) від 05.10.2004 }

{   Абзац   другий  пункту  8  виключено  на  підставі  Указу
Президента N 1171/2004 ( 1171/2004 ) від 05.10.2004 }

Після   призначення   гранту   молодому   діячу    в   галузі
театрального,  музичного,  циркового,  образотворчого мистецтва та
кінематографії,  молодому письменнику, майстру народного мистецтва
між   Міністерством   культури   України,   володарем   гранту  та
підприємством    (установою,    організацією,    закладом),    яке
зобов'язується    забезпечити    реалізацію    творчого   проекту,
укладається  договір  про створення і реалізацію творчого проекту.
{  Пункт  8  доповнено  абзацом  третім згідно з Указом Президента
N  242/2002  (  242/2002  )  від 15.03.2002; із змінами, внесеними
згідно  з  Указами  Президента  N  1171/2004  (  1171/2004  )  від
05.10.2004,  N  410/2013  (  410/2013 ) від 30.07.2013, N 602/2013
( 602/2013 ) від 31.10.2013 }

Надані володарю   гранту   кошти   перераховуються   поетапно
частками,   визначеними   у   договорі,  на  рахунок  підприємства
(установи,  організації,  закладу),  яке   забезпечує   реалізацію
творчого  проекту.  { Пункт 8 доповнено абзацом четвертим згідно з
Указом Президента N 242/2002 ( 242/2002 ) від 15.03.2002 }

9.  {  Абзац  перший  пункту  9  виключено  на підставі Указу
Президента N 1171/2004 ( 1171/2004 ) від 05.10.2004 }

Володар  гранту  в галузі театрального, музичного, циркового,
образотворчого,  народного мистецтва, кінематографії та літератури
і  підприємство  (установа,  організація,  заклад), яке забезпечує
реалізацію  творчого проекту, у визначені договором строки подають
до  Міністерства  культури України звіт про використання виділених
коштів  за  формою, встановленою Міністерством культури України. У
разі використання коштів усупереч їх цільовому призначенню володар
гранту  і  зазначене  підприємство (установа, організація, заклад)
несуть відповідальність, передбачену законом та договором. { Пункт
9  доповнено  абзацом другим згідно з Указом Президента N 242/2002
(  242/2002  )  від  15.03.2002;  із  змінами,  внесеними згідно з
Указами  Президента  N  1171/2004  (  1171/2004  ) від 05.10.2004,
N  410/2013  (  410/2013 ) від 30.07.2013, N 602/2013 ( 602/2013 )
від 31.10.2013 }

Міністерство  культури України щороку інформує громадськість,
Адміністрацію  Президента  України і Кабінет Міністрів України про
проведену  роботу  з  реалізації  творчих  проектів,  на  які були
виділені  кошти.  {  Абзац  перший  пункту 9 із змінами, внесеними
згідно   з   Указом   Президента  N  850/2014  (  850/2014  )  від
05.11.2014 }

10. Оподаткування   коштів,   одержаних   у  вигляді  гранту,
здійснюється у порядку, передбаченому законодавством України.

Глава Адміністрації
Президента України                                М.БІЛОБЛОЦЬКИЙ

Публікації документа

Урядовий кур'єр від 10.02.1999Офіційний вісник України від 26.02.1999 — 1999 р., № 6, стор. 16, стаття 188, код акта 6831/1999