5.5 Про затвердження Порядку організації і проведення всеукраїнських фестивалів | The Regional Organizing and Methodic Center of Culture and Arts

Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва

Українська моваEnglish (UK)
A+ R A-
Article rating:

5.5 Про затвердження Порядку організації і проведення всеукраїнських фестивалів

Article without translation

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Н А К А З

05.12.2011  N 82

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 2011 р.
за N 1475/20213

Про затвердження Порядку організації
і проведення всеукраїнських фестивалів
аматорського мистецтва

Відповідно до підпункту 9 пункту 4 Положення про Міністерство
культури України,   затвердженого   Указом   Президента    України
від 06.04.2011  N  388  (  388/2011  ),  та  з метою упорядкування
організації і проведення в  Україні  культурно-мистецьких  заходів
аматорського мистецтва,    підвищення    їх    художнього    рівня
Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Порядок організації і проведення всеукраїнських
фестивалів аматорського мистецтва, що додається.

2. Рекомендувати  Міністерству культури Автономної Республіки
Крим,  Головному управлінню культури Київської  міської  державної
адміністрації,   управлінням   культури   і  туризму  обласних  та
Севастопольської міської державних адміністрацій  при  організації
та  проведенні  в  Україні  всеукраїнських фестивалів аматорського
мистецтва керуватись цим Порядком.

3. Цей  наказ  набирає  чинності  з   дня   його   офіційного
опублікування.

4. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Міністра культури України Т.Г.Кохана.

Міністр                                               М.А.Кулиняк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури України
05.12.2011  N 82

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 грудня 2011 р.
за N 1475/20213

ПОРЯДОК
організації і проведення всеукраїнських
фестивалів аматорського мистецтва

I. Загальні положення

1.1. Цей   Порядок   застосовується  з  метою  збереження  та
популяризації   української   культури,   розвитку    аматорського
мистецтва   та   збереження   фольклорної   спадщини,   розширення
культурних зв'язків,  виявлення та підтримки  обдарованої  творчої
молоді.

1.2. Завданнями  фестивалю  аматорського  мистецтва  (далі  -
Фестиваль) є:

сприяння культурно-духовному розвитку населення України;

збереження і  популяризація  народних  традицій,  звичаїв  та
обрядів;

відродження традиційної культури;

популяризація аматорського мистецтва;

всебічний розвиток і поширення української мови у всіх сферах
суспільного життя;

підвищення професійної   майстерності   аматорських   творчих
колективів та окремих виконавців;

вивчення етнічних  особливостей  регіонів   України   та   їх
фольклорної спадщини;

обмін досвідом роботи між творчими колективами.

1.3. Засновниками (співзасновниками)  Фестивалю  можуть  бути
органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємства,
установи і організації незалежно від форми  власності,  громадські
організації та фізичні особи.

II. Основні вимоги до проведення Фестивалю

2.1. Фестиваль має бути відкритим для учасників.

2.2. Фестиваль  повинен мати художню та культурну мету і бути
некомерційним заходом.

2.3. Фестиваль  може  мати  постійне  місце  проведення   або
проводитись  у  різних  регіонах  України за наявності відповідної
матеріально-технічної бази та належних творчих умов.

2.4. У Фестивалі мають брати участь не менше десяти  регіонів
України.

2.5. Тривалість  Фестивалю не менше трьох днів (з урахуванням
підготовчо-завершального періоду).

2.6. Фестиваль не повинен повторювати назви  тих  фестивалів,
які вже існують в Україні.

2.7. У рамках Фестивалю може бути передбачена наукова частина
(науково-практична  конференція,  "круглий  стіл",  майстер-класи,
творчі  лабораторії відповідно до специфіки Фестивалю),  конкурсна
програма.

2.8. Творчі вимоги  до  учасників,  періодичність,  місце  та
порядок   проведення   Фестивалю   визначаються   положенням   про
Фестиваль.

III. Організаційний комітет Фестивалю

3.1. Для координації організаційної та творчої  діяльності  в
період    підготовки    та    проведення   Фестивалю   створюється
організаційний комітет (далі - Оргкомітет).

3.2. Оргкомітет    Фестивалю    затверджується    засновником
(співзасновником) Фестивалю.

3.3. До  складу  Оргкомітету входять представники засновників
(співзасновників),  а також організатори Фестивалю, провідні діячі
культури та мистецтва, науковці.

3.4. Оргкомітет:

розробляє умови та порядок проведення Фестивалю;

визначає місце та терміни проведення Фестивалю;

формує склад журі (якщо Фестиваль є конкурсним) не пізніш  як
за два місяці до початку Фестивалю;

відбирає колективи для участі у Фестивалі;

забезпечує організацію  наукової частини Фестивалю (у разі її
передбачення);

створює належні   умови  для  перебування  учасників,  гостей
Фестивалю   (проживання   в   готелі,   харчування,    транспортне
обслуговування тощо);

узгоджує емблему Фестивалю, рекламну продукцію;

організовує роботу прес-центру протягом проведення Фестивалю;

забезпечує проведення Фестивалю.

3.5. Голова   Оргкомітету   або   засновник   (співзасновник)
затверджує програму та емблему Фестивалю.

3.6. У  разі  внесення  змін  до порядку проведення Фестивалю
Оргкомітет  зобов'язаний  в  місячний  строк  повідомити  про   це
учасників та гостей Фестивалю.

IV. Вимоги до конкурсної програми Фестивалю

4.1. У  рамках  Фестивалю  може  бути  передбачена  конкурсна
програма, вимоги до якої визначаються положенням про Фестиваль.

4.2. У   вимогах   до   конкурсної    програми    обов'язково
зазначаються:

тривалість конкурсної програми;

критерії оцінки;

вікові та інші обмеження для учасників Фестивалю;

премії та винагороди;

термін подання документів та необхідних матеріалів для участі
у конкурсній програмі;

вимоги до технічного забезпечення конкурсної програми.

V. Журі Фестивалю

5.1. Для  забезпечення  незалежного  експертного   оцінювання
конкурсної програми   Фестивалю   створюється   журі   (не   менше
п'яти осіб).

5.2. Склад журі затверджує голова Оргкомітету  або  засновник
(співзасновник).

5.3. До  складу  журі  входять  провідні  спеціалісти у сфері
культури, діячі культури і мистецтва.

5.4. Із членами журі не пізніш як за два місяці до проведення
Фестивалю укладається угода.

VI. Порядок надання Фестивалю статусу
всеукраїнського та його підтвердження

6.1. Статус всеукраїнського Фестивалю  присвоюється  рішенням
Міністерства   культури   Автономної  Республіки  Крим,  Головного
управління  культури  Київської  міської,  управлінь  культури   і
туризму обласних, Севастопольської міської державних адміністрацій
(далі-органи  культури)  за  погодженням  із  центральним  органом
виконавчої влади у сфері культури.

6.2. Клопотання   перед   органами  культури  про  присвоєння
Фестивалю   статусу    всеукраїнського    подається    засновником
(співзасновником)  Фестивалю  не  пізніше  ніж  за півроку до його
чергового проведення.

6.3. До клопотання додаються:

положення про Фестиваль;

обґрунтування засновника (співзасновника)  щодо  необхідності
проведення Фестивалю;

погодження місцевих органів влади на проведення Фестивалю  на
відповідній території;

кошторис Фестивалю із зазначенням джерел фінансування;

матеріально-технічні умови забезпечення Фестивалю.

6.4. Підтвердження статусу всеукраїнського здійснюється кожні
п'ять  років  у  порядку,  визначеному   для   надання   Фестивалю
зазначеного статусу.

VII. Фінансування Фестивалю

Фінансове забезпечення   Фестивалю  здійснюється  засновником
(співзасновником)   та   за   рахунок   джерел,   не   заборонених
законодавством України.

Директор Департаменту
формування державної політики
у сфері культури,
мистецтв та освіти                                 Л.П.Гомольська

Публікації документа

Офіційний вісник України від 06.01.2012 — 2011 р., № 101, стор. 98, стаття 3731, код акта 59754/2011