Порядок визначення вартості та надання платних послуг закладами культури | The Regional Organizing and Methodic Center of Culture and Arts

Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва

All material on this site is intended solely for review purposes without commercial use. Created by: AnisLogo
Reprint articles permitted only when placing direct links https://www.cultura.kh.ua

Українська моваEnglish (UK)
A+ R A-
Article rating:

Порядок визначення вартості та надання платних послуг закладами культури

Article without translation

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства культури України,
Міністерства фінансів України,
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України
від «___» _________ р. № _______

ПОРЯДОК
визначення вартості та надання платних послуг закладами культури
І. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 року № 1271 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності» (далі – Перелік).

1.2. Порядок визначає організаційно-правову форму надання платних послуг населенню та підприємствам, установам, організаціям закладами культури, які є бюджетними установами, заснованими на державній та комунальній формі власності (далі - заклади культури).

1.3. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
• замовник – фізична чи юридична особа, яка на підставі договору (контракту, заяви), іншого розрахункового документу (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція тощо), що засвідчує вартість понесених у зв'язку з наданням платної послуги витрат, замовляє платну послугу у закладу культури для себе або іншої особи, беручи на себе фінансові зобов'язання щодо її оплати;
• індекс інфляції – визначений у встановленому законодавством порядку офіційний індекс інфляції;
• послуга – термін вживається у значенні, визначеному Законом України «Про захист прав споживачів».

1.4. Заклад культури зобов'язаний:
• безкоштовно надати замовнику повну, доступну та достовірну інформацію щодо порядку та умов надання конкретної платної послуги, її вартості, порядку та строку оплати;
• оприлюднювати інформацію про вартість послуг, які надаються закладом культури на дату розрахунку з застосуванням інформаційних засобів (реклама, інформаційна дошка, веб-сайт закладу тощо).

1.5. Платні послуги надаються закладами культури:
• за письмовою заявою, в якій зазначається прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання (перебування) та вид платної послуги згідно з Переліком - для фізичної особи;
• відповідно до договору (контракту), іншого розрахункового документу (касовий чек, товарний чек, розрахункова квитанція тощо), що засвідчує вартість понесених у зв'язку з наданням платної послуги витрат - для фізичної або юридичної особи.
При порушенні замовником умов договору (контракту, заяви) кошти, отримані закладом культури, залишаються у розпорядженні закладу культури для виконання його статутних завдань згідно з чинним законодавством, про що зазначається у договорі (контракті, заяві).

1.6. Кошти, що надійшли від надання платних послуг, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в органах Державної казначейської служби України, спрямовуються до спеціального фонду Державного бюджету України і використовуються відповідно до бюджетного законодавства.

1.7. Матеріальні цінності, майно закладу культури, придбане або створене за рахунок коштів, отриманих від платних послуг, належить закладу культури на правах, визначених чинним законодавством, та використовується ним для виконання своїх функціональних повноважень.

1.8. Перелік платних послуг, що надається закладом культури, відповідно до установчих документів затверджується його керівником.

ІІ. Порядок визначення вартості платних послуг
2.1. Встановлення вартості платної послуги здійснюється на базі економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних з її наданням.
Розмір плати за надання конкретної послуги визначається на підставі її вартості, що розраховується на весь строк її надання та у повному обсязі.
Заклад культури самостійно визначає калькуляційну одиницю за кожною платною послугою, щодо якої здійснюється розрахунок вартості.
Відповідно до цього Порядку, заклад культури може диференціювати розмір плати за надання платної послуги виходячи з фінансово-економічного стану, потреби в забезпеченні реклами, урахування попиту, платоспроможності покупців тощо з врахуванням статусу замовника (учасники бойових дій, інваліди, ветерани Великої вітчизняної війни 1941-1945 рр., постраждалі від Чорнобильської катастрофи (категорія І, ІІ), особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, сироти тощо).

2.2. Складовими витрат послуг є:
• витрати на оплату праці працівників, які безпосередньо надають послуги;
• нарахування на оплату праці відповідно до законодавства;
• безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій, товари чи послуги, яких використовуються при наданні платних послуг;
• знос необоротних активів, що використовуються для надання послуг;
• індексація заробітної плати, інші витрати відповідно до чинного законодавства.
Ціна на платну послугу розраховується на підставі економічно обґрунтованої вартості послуги із урахуванням необхідності сплати обов'язкових податків, платежів, зборів відповідно до Податкового Кодексу України.

Розмір плати за той чи інший вид платної послуги визначається, виходячи з розрахунку витрат, пов'язаних з її наданням, і має бути не менше розміру понесених витрат.

2.3. Витрати на оплату праці складаються з відповідних витрат фонду основної та додаткової заробітної плати працівників закладу культури та витрат працівників, які залучені до надання платної послуги згідно з договорами цивільно-правового характеру.
Витрати на оплату праці обраховуються за фактично відпрацьований час (виконаний обсяг роботи) відповідно до затверджених в установленому порядку умов оплати праці для працівників закладів культури.
Оплата праці таких працівників здійснюється на підставі трудових договорів та договорів цивільно-правового характеру за тими самими розмірами та умовами оплати праці, за якими здійснюється оплата праці відповідних штатних працівників.
У разі залучення до надання платної послуги визнаних, видатних вітчизняних та іноземних фахівців (статус яких підтверджено відповідними документами) оплата їх праці здійснюється на підставі окремо укладених договорів цивільно-правового характеру.
Кількість працівників відповідної кваліфікації, залучених до надання платних послуг, з відповідними розмірами посадових окладів (тарифних ставок, ставок заробітної плати), а також кількість годин їх роботи визначаються, виходячи з необхідності врахування всього обсягу виконуваних робіт, відповідно до затверджених норм навантаження або часу, необхідного для виконання тих чи інших видів робіт.
За відсутності затверджених норм зазначені показники визначаються розрахунково відповідно до наказу керівника закладу культури.
Кількість працівників, які залучаються до надання платної послуги, визначається виходячи з необхідності врахування всіх функцій і видів робіт, які безпосередньо пов'язані з організацією надання кожної конкретної платної послуги замовникам. Для цього можуть використовуватись затверджені у встановленому порядку штатні нормативи, встановлені для установ та закладів різних типів, що функціонують у відповідній сфері діяльності (громадське харчування, побутове обслуговування, туризм, будівництво, транспорт тощо), або штатні розписи закладів культури, затверджені вищестоящою установою у встановленому порядку.

2.4. Нарахування на оплату праці єдиного соціального внеску здійснюються у розмірах, передбачених чинним законодавством.

2.5. До витрат та оплати послуг інших підприємств, установ, організацій при визначенні вартості платних послуг належать матеріальні витрати, що використовуються при наданні платних послуг замовникам, у тому числі, – на придбання сировини, матеріалів, інвентарю, інструментів, запасних частин, медикаментів, витратних матеріалів до комп'ютерної та оргтехніки, канцелярських товарів, бланкової та іншої документації, що використовується при наданні платної послуги, паливно-мастильних матеріалів, хімікатів, білизни, спецодягу, обмундирування та фурнітури до нього, комунальних послуг та енергоносіїв, захисних пристроїв, харчування у випадках, передбачених законодавством; проведення поточного ремонту, технічного огляду і технічного обслуговування необоротних матеріальних активів, що використовуються для надання послуг; службові відрядження, пов'язані з наданням платних послуг, оплата послуг зв'язку, засобів сигналізації, ліцензій для надання платних послуг.

Вартість сировини і матеріалів, що використовуються під час надання послуг, розраховується відповідно до наказу керівника закладу культури, а витрати на паливно-мастильні матеріали – виходячи з допустимих мір споживання палива в певних умовах експлуатації автомобілів, їх технічних характеристик та тривалості їх роботи з урахуванням Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 10.02.1998 р. № 43.
Витрати на оплату послуг сторонніх юридичних та фізичних осіб, що залучаються закладами культури для надання замовникам послуг на належному рівні, включають оплату виконання обов'язкових послуг (робіт), які не можуть бути виконані працівниками закладів культури, і які повинні бути здійснені професійними фахівцями інших суб'єктів господарювання.
Це, зокрема, оплата всіх банківських послуг (у тому числі, за готівкове обслуговування); ветеринарних послуг; послуг охорони, встановлення пожежної та охоронної сигналізації; юридичних та інформаційних послуг; оренди; встановлення лічильників і спеціального обладнання та їх перевірка, гарантійного та післягарантійного обслуговування, поточного ремонту, що здійснюється залученими юридичними особами; встановлення та подальшого супроводження програмного забезпечення; послуг зв'язку (у тому числі, – мобільного), послуг Інтернет-провайдерів.
Крім перелічених у пункті 2.5 цього розділу, до витрат включаються ті відрахування, які обчислюються від загального розміру витрат на оплату праці і не включаються до нарахувань на оплату праці (зокрема, – відрахування профспілковим організаціям), плата за отримання ліцензій, дозволів, отримання яких є необхідною умовою для надання замовникам того чи іншого виду платних послуг, витрати на обов'язковий медичний огляд працівників, заходи з охорони праці та безпеки, охорони навколишнього природного середовища, обов'язкове страхування транспортних засобів, що використовуються при наданні платних послуг.
Вартість прямих витрат та оплата послуг інших організацій вираховуються на основі встановлених чинними нормативно-правовими актами ставок орендної плати, строку надання тієї чи іншої платної послуги; площ, що використовуються для її надання; інших видатків, необхідних для надання замовлених послуг; норм витрат та тарифів відповідно до затверджених в установленому порядку нормативів; порядку розрахунку за комунальні послуги та спожиті енергоносії (за опалювальний сезон або рівномірно протягом року).
У тих випадках, коли прямий розрахунок вартості безпосередніх витрат оплати послуг інших організацій здійснити неможливо, їх вартість визначається виходячи з фактичних витрат на одиницю наданої аналогічної послуги, що склались у закладі культури за минулий звітний період, з урахуванням індексу інфляції на дату затвердження вартості послуги наказом керівника закладу.
При розрахунку зносу необоротних активів, які використовуються для надання послуги, необхідно здійснити розрахунок фізичної частини необоротних активів при наданні платних послуг в залежності від розмірів площі та в межах, яка не повинна перевищувати загальної суми зносу, нарахованої за рік.

ІІІ. Планування та використання доходів від надання платних послуг
3.1. Планування витрат закладу культури за рахунок доходів, одержаних від надання платних послуг, здійснюється окремо за кожним видом послуг відповідно до Переліку, Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».

3.2. Після спрямування доходів, одержаних від надання платних послуг, на відшкодування витрат, пов'язаних з наданням цих послуг, на сплату податків, обов'язкових внесків, відрахувань, зборів, платежів, прибуток, що залишається в розпорядженні закладу культури, спрямовується на покриття витрат не профінансованих статей бюджетної класифікації згідно із затвердженими плановими призначеннями, і в першу чергу – на покриття заборгованості з виплати заробітної плати, стипендій, інших соціальних виплат.
3.3. Оплата праці працівників, залучених за цивільно-правовими договорами до виконання платних послуг, проводиться за фактично виконаний обсяг робіт та період їх виконання, визначений в акті виконаних робіт згідно з чинним законодавством.
ІV. Прикінцеві положення
4.1. Отримання, розподіл, контроль за використанням коштів та відображення доходів, що надійшли від платних послуг, здійснюється відповідно до чинного законодавства.

4.2. Керівники закладів культури та їх працівники, які беруть участь у процесі надання платних послуг, несуть матеріальну та дисциплінарну відповідальність за організацію та якість їх надання, а також за використання та збереження коштів від наданих платних послуг, згідно з чинним законодавством.

Директор Департаменту
фінансово-ресурсного забезпечення
О.І. Пасічник

Сховати метелика