Охорона культурної спадщини | The Regional Organizing and Methodic Center of Culture and Arts

Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва

All material on this site is intended solely for review purposes without commercial use. Created by: AnisLogo
Reprint articles permitted only when placing direct links https://www.cultura.kh.ua

Українська моваEnglish (UK)
A+ R A-
Article rating:

Охорона культурної спадщини

Article without translation

Закони України
«Про охорону культурної спадщини» від 08.06.2000 № 1805-ІІІ

«Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 № 3038-VI

«Про культуру» від 14.12.2010 № 2778-VI

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони культурної спадщини» від 09.09.2010 № 2518-VI

«Про ратифікацію Конвенції про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження» від 20.01.2010 № 1811-VI

«Про Перелік пам'яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації» від 23.09.2008 № 574-VI

«Про приєднання України до Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини» від 06.03.2008 №132-17

«Про ратифікацію Конвенції про охорону архітектурної спадщини Європи» від 20.09.2006 № 165-V

«Про ратифікацію Конвенції про охорону підводної культурної спадщини» від 20.09.2006 № 164-V

«Про внесення змін до Закону України "Про охорону культурної спадщини» від 16.12.2004 № 1692-IV

«Про затвердження Загальнодержавної програми збереження та використання об'єктів культурної спадщини на 2004-2010 роки» від 20.04.2004 № 1692-IV

«Загальнодержавна програма збереження та використання об'єктів культурної спадщини на 2004-2010 роки» від 20.04.2004 р.

«Про охорону археологічної спадщини» від 18.03.2004 № 1626-IV

«Про ратифікацію Європейської конвенції про охорону археологічної спадщини (переглянутої)» від 10.12.2003 № 1369-IV

«Про поховання та похоронну справу» від 10.07.2003 № 1102-IV

«Про землеустрій» від 22.05.2003 № 858-IV

«Про вивезення , ввезення та повернення культурних цінностей» від 21.09.1999 № 1068-ХIV

«Про основи містобудування» від 16.11.1992 № 2780-XII

«Про природно-заповідний фонд України» від 16.06.1992 № 2456-XII

Укази, розпорядження Президента
 

«Про додаткові заходи щодо державної підтримки культури і мистецтва в Україні» від 30.12.2013 № 717/2013

«Про додаткові заходи з підготовки і випуску багатотомного енциклопедичного видання "Звід пам'яток історії та культури України"» 28.11.2007 № 1156/2007

«Про забезпечення підготовки і випуску багатотомного енциклопедичного видання «Звід пам'яток історії та культури України» Указ від 11.12.2000 № 1328/2000

«Про День пам'яток історії та культури» від 23.08.1999 № 1062/99

Постанови Верховної Ради України
«Про посилення охоронних заходів щодо збереження культурних цінностей» від 28.11.2006 № 384-V

Укази Президії Верховної Ради Української РСР
«Про ратифікацію Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини» від 04.10.1988 № 6673-ХІ

Постанови Ради Міністрів Української РСР
«Про впорядкування справи обліку та охорони пам'ятників архітектури на території Української РСР» від 24.08.1963 № 970

Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України

«Про затвердження Типового положення про адміністрацію історико-культурного заповідника» Постанова від 26.06.2013 № 452

«Типове положення про адміністрацію історико-культурного заповідника» від 26.06.2013

«Про ліквідацію деяких консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених Кабінетом Міністрів України» Постанова від 13.03.2013 № 180

«Про затвердження документів, необхідних для прийняття рішення про оголошення комплексу (ансамблю) пам'яток історико-культурним заповідником або території історико-культурним заповідником або території історико-культурною заповідною територією» Постанова від 06.07.2011 № 727

«Про занесення об'єктів культурної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України» Постанова від 03.09.2009 № 928

«Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) щодо об'єктів культурної спадщини» Постанова від 21.01.2009 № 21

«Про затвердження Порядку визнання населеного місця історичним» Постанова від 03.07.2006 № 909

«Порядок визнання населеного місця історичним» від 03.07.2006

«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизації, інвентаризації та реставрації її пам'яток» Постанова від 07.12.2005 № 1166

«Деякі питання спорудження (створення) пам'ятників і монументів» Постанова від 08.09.2004 № 1181

«Про затвердження Порядку розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення» Постанова від 25.08.2004 № 1094

«Порядок розроблення проектів землеустрою з організації та встановлення меж територій природно-заповідного фонду, іншого природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення» від 25.08.2004 р.

«Про затвердження Порядку проведення державної експертизи культурних цінностей та розмірів плати за її проведення» Постанова від 26.08.2003 № 1334

«Порядок проведення державної експертизи культурних цінностей» від 26.08.2003 р.

«Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць» Постанова від 13.03.2003 № 318

«Порядок визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць» від 13.03.2003 р.

«Про затвердження Методики грошової оцінки пам'яток» Постанова від 26.09.2002 № 1447

«Методика грошової оцінки пам'яток» від 26.09.2002 р.

«Про затвердження Комплексної програми паспортизації об'єктів культурної спадщини на 2003 – 2010 роки» Постанова від 09.09.2002 № 1330

«Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць» Постанова від 13.03.2002 № 318

«Порядок визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць» від 13.03.2002 р.

«Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам'ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони,в історичних ареалах населених місць, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою на території України» Постанова від 13.03.2002 № 316

«Порядок видачі дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам'ятки, охоронюваній археологічній території, у зонах охорони, в історичних ареалах населених місць, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою на території України» від 13.03.2002 р.

«Про умови передачі культових будівель – визначних пам'яток архітектури релігійним організаціям» Постанова від 14.02.2002 № 137

«Про затвердження Порядку укладання охоронних договорів на пам'ятки культурної спадщини» Постанова від 28.12.2001 № 1768

«Порядок укладення охоронних договорів на пам'ятки культурної спадщини» від 28.12.2001 р.

«Про затвердження Порядку визначення категорій пам'яток для занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України» Постанова від 27.12.2001 № 1760

«Порядок визначення категорій пам'яток для занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України» від 27.12.2001 р.

«Про використання культових споруд –визначних пам'яток архітектури, які не підлягають передачі у постійне користування релігійним організаціям» Постанова від 09.08.2001 № 1005

«Про затвердження Списку історичних населених місць України» Постанова від 26.07.2001 № 878

«Про додаткові заходи щодо забезпечення видання томів Зводу пам'яток історії та культури України» Постанова від 14.03.1992 № 131

Відомчі нормативно-правові акти
«Про затвердження Порядку обліку об'єктів культурної спадщини» Наказ Міністерства культури України від 11.03.2013 № 158, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 квітня 2013 р. за № 528/23060

«Порядок обліку об'єктів культурної спадщини» від 11.03.2013 р.

«Про затвердження Порядку розроблення історико-архітектурного опорного плану населеного пункту» Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 02.06.2011 № 64, зареєстровано в міністерстві юстиції України 24 червня 2001 р. за № 781/19519

«Про затвердження науково-проектної документації щодо меж і режимів використання зон охорони пам'яток та занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України» Наказ Міністерства культури України від 05.07. 2011 № 511

«Про затвердження методичних рекомендацій» Наказ Міністерства культури і туризму України від 02.11.2009 № 956/0/16-09

«Методичні рекомендації щодо визначення предмета охорони об'єктів археологічної спадщини» від 02.11.2009

«Методичні рекомендації щодо визначення предмета охорони об'єктів історії» від 02.11.2009

«Методичні рекомендації щодо визначення предмета охорони об'єктів монументального мистецтва» від 02.11.2009

«Методичні рекомендації щодо музеєфікації пам'яток археологічної спадщини» від 02.11.2009

«Методичні рекомендації щодо розроблення історичних (історико-архітектурних) довідок» від 02.11.2009

«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизації, інвентаризації та реставрації пам'яток архітектури і пам'яток культурної спадщини» Наказ Міністерства культури і туризму України від 27.02.2007 № 8, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 березня 2007 р. за № 216/13483
«Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизації, інвентаризації та реставрації пам'яток архітектури і пам'яток культурної спадщини» від 27.02.2007 р.

«Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері охорони культурної спадщини» Наказ Міністерства культури і туризму України від 04.08.2006 № 636, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2006 р. за №1013/12887

«Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері охорони культурної спадщини» від 04.08.2006 р.

«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизації, інвентаризації та реставрації пам'яток культурної спадщини» Наказ Міністерства культури і туризму України від 05.05.2006 № 2, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 травня 2006 р. за № 560/12434

«Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з охорони культурної спадщини, паспортизації, інвентаризації та реставрації пам'яток культурної спадщини» від 05.05.2006 р.

«Про затвердження Порядку видачі свідоцтва про реєстрацію об'єкта культурної спадщини як пам'ятки» Наказ Міністерства культури і туризму України від 05.12.2005 № 900, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 2005 р. за № 1533/11813

«Про затвердження тимчасових форм дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам'ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць,а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою» Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 24.05.2005 № 329, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 червня 2005 р. за № 647/10927

«Про затвердження Положення про експертну комісію з занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України» Наказ Державного комітету України з будівництва та архітектури від 07.12.2004 № 235

«Положення про експертну комісію з занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстр нерухомих пам'яток України» від 07.12.2004 р.

«Про затвердження Порядку спорудження (створення) пам'ятників і монументів» Наказ Державного комітету України з будівництва та архітектури, Міністерства культури і мистецтв» Державний комітет України з будівництва та архітектури Міністерства культури і мистецтв від 30.11.2004 № 231/806, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2004 р. за № 1588/10187

«Порядок спорудження (створення) пам'ятників і монументів» від 30.11.2004

«Про затвердження форм облікової картки та паспорта об'єкта культурної спадщини» Наказ Міністерства культури і мистецтв України, Державного комітету України з будівництва та архітектури від 13.05.2004 № 295/104, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 3 червня 2004 р. за № 693/9292

«Про затвердження Порядку встановлення та утримання охоронних дощок та охоронних знаків на нерухомих пам'ятках» Наказ Міністерства культури і мистецтв України, Державного комітету України з будівництва та архітектури від 27.01.2004 № 30/10, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 9 лютого 2004 р. за № 172/8771

Державні національні стандарти
ДБН В.3.2-1-2004 Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам'ятках культурної спадщини
ДБН Б.2.2-2-2008 Планування та забудова міст і функціональних територій. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування

ДБН Б.2.2-2-2008. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження історико-архітектурних опорних планів, спеціальної науково-проектної документації для визначення історичних ареалів населених місць України

ДБН А.2.2-6-2008 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження, науково-проектної документації для реставрації об'єктів нерухомої культурної спадщини

Міжнародні документи
Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини

Європейська конвенція про охорону археологічної спадщини (переглянута)

Конвенція про охорону підводної культурної спадщини

Конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини

Конвенція про охорону та заохочення розмаїття форм культурного самовираження

Сховати метелика