3.2 Про запровадження мораторію | Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва

Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва

Всі матеріали на даному сайті призначені виключно для ознайомлення без цілей комерційного використання.
Розробка та супровід сайту: AnisLogo
Передрук публікацій дозволяється тільки при розміщенні прямого посилання на сайт https://www.cultura.kh.ua

Українська моваEnglish (UK)
A+ R A-
Рейтинг статті:

3.2 Про запровадження мораторію

П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про запровадження мораторію
на виселення редакцій друкованих засобів
масової інформації, закладів культури,
у тому числі бібліотек, видавництв, книгарень,
підприємств з розповсюдження книг та преси

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2009, N 28, ст.374 )

{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
N 1271-VI ( 1271-17 ) від 15.04.2009 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою ВР
N 1271-VI ( 1271-17 ) від 15.04.2009, ВВР, 2009, N 39, ст.562 }

Зважаючи на те,  що сьогодні у  м. Києві  та  інших  регіонах
України відбувається виселення редакцій друкованих засобів масової
інформації, закладів культури, у тому числі бібліотек, видавництв,
книгарень,  підприємств книгорозповсюдження з приміщень,  які вони
займали на законних підставах упродовж десятків років,  та з метою
розвитку вітчизняної книговидавничої справи, створення сприятливих
умов для друкованих засобів масової інформації, закладів культури,
суб'єктів   господарювання,   що   спеціалізуються   на   виданні,
виготовленні та розповсюдженні книговидавничої продукції, Верховна
Рада України  п о с т а н о в л я є:

1. Органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування
тимчасово, до схвалення відповідного закону:

припинити  прийняття  рішень  та призупинити виконання раніше
прийнятих рішень про виселення редакцій друкованих засобів масової
інформації, закладів культури, у тому числі бібліотек, видавництв,
книгарень,  підприємств з розповсюдження книг та преси із займаних
ними  на  законних  підставах  приміщень  державної та комунальної
власності,  а  також  про  знесення  існуючих  кіосків  з  продажу
друкованих засобів масової інформації; { Абзац пункту 1 в редакції
Постанови ВР N 1271-VI ( 1271-17 ) від 15.04.2009 }

не допускати практики безпідставного розірвання чи припинення
договорів   оренди   з   редакціями   друкованих  засобів  масової
інформації,  закладами  культури,  у  тому   числі   бібліотеками,
видавництвами, книгарнями, підприємствами з розповсюдження книг та
преси,  а  також  закріпити  за  ними переважне право на укладення
договору  оренди  на  новий  строк.  {  Абзац пункту 1 із змінами,
внесеними  згідно  з  Постановою  ВР  N  1271-VI  (  1271-17 ) від
15.04.2009 }

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України:

затвердити   нормативи   мінімального  забезпечення  громадян
кіосками з продажу друкованих засобів масової інформації (преси) у
розрахунку   на   одну   тисячу  мешканців  та  книготорговельними
послугами в кожній адміністративно-територіальній одиниці; { Абзац
пункту  2  із  змінами, внесеними згідно з Постановою ВР N 1271-VI
( 1271-17 ) від 15.04.2009 }

розробити  порядок  розміщення книжкових магазинів у будівлях
державної  власності, а також кіосків з продажу друкованих засобів
масової  інформації  (преси) на земельних ділянках у розрахунку на
одну  тисячу  мешканців  та встановлення пільгових ставок орендної
плати  за  наймання  у  будівлях  державної  власності  площ,  які
використовуватимуться  для  продажу  книговидавничої  продукції, а
також     за     користування     земельними     ділянками,    які
використовуватимуться  для розміщення кіосків з продажу друкованих
засобів  масової  інформації  (преси); { Абзац пункту 2 в редакції
Постанови ВР N 1271-VI ( 1271-17 ) від 15.04.2009 }

невідкладно  розробити  проект закону щодо заборони виселення
редакцій друкованих засобів масової інформації, закладів культури,
у  тому  числі  бібліотек,  видавництв,  книгарень,  підприємств з
розповсюдження   книг  та  преси  із  займаних  ними  на  законних
підставах  приміщень  державної  та комунальної власності, а також
знесення  існуючих  кіосків  з  продажу друкованих засобів масової
інформації.  {  Абзац  пункту  2 в редакції Постанови ВР N 1271-VI
( 1271-17 ) від 15.04.2009 }

3. Ця Постанова набирає чинності з дня її опублікування.

Голова Верховної Ради України                            В.ЛИТВИН

м. Київ, 16 січня 2009 року
N 901-VI

Публікації документа

Голос України від 23.01.2009 — № 11Урядовий кур'єр від 23.01.2009 — № 11Офіційний вісник України від 02.02.2009 — 2009 р., № 5, стор. 7, стаття 120, код акта 45546/2009Відомості Верховної Ради України від 10.07.2009 — 2009 р., № 28, стор. 1040, стаття 374