5.14 Загальне Положення про клубне формування | Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва

Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва

Всі матеріали на даному сайті призначені виключно для ознайомлення без цілей комерційного використання.
Розробка та супровід сайту: AnisLogo
Передрук публікацій дозволяється тільки при розміщенні прямого посилання на сайт https://www.cultura.kh.ua

Українська моваEnglish (UK)
A+ R A-
Рейтинг статті:

5.14 Загальне Положення про клубне формування

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Міністра культури

і мистецтва У країни

07.12. 2004 № 835

Загальне Положення

про клубне формування закладу культури

системи Міністерства культури і мистецтв України

1. Основні засади діяльності клубного формування

1.1. Це Положення визначає організаційні та правові засади утворення і діяльності клубних формувань — колективів, гуртків, секцій, студій, любительських об’єднань, клубів за інтересами та інших культурно-дозвіллєвих об’єднань — (далі-клубних формувань), які створені і працюють при закладах культури системи Міністерства культури і мистецтв України (далі — заклади культури).

1.2. Клубні формування є структурними підрозділами закладів культури, які діють на засадах рівноправності їх членів, самоврядування, законності і гласності.

1.3. В своїй діяльності клубні формування керуються законодавством України, даним Положенням, Положенням про клубне формування, яке розробляється на основі даного Положення та затверджується керівником закладу культури.

1.4. Клубні формування створюються, реорганізовуються та ліквідовуються за рішенням колективу клубного формування та керівника закладу культури.

2. Завдання та функції клубних формувань

2.1. Основними завданнями клубних формувань є задоволення різноманітних духовних запитів, культурних і творчих потреб населення в сфері дозвілля на основі вільного вибору видів занять, спільності інтересів, добровільності членства.

2.2. Клубні формування:

використовують інші форми творчої, групової, індивідуальної роботи та організації дозвілля населення.організовують творчий показ роботи колективу за звітний період;здійснюють організаційно-методичну роботу;проводять репетиції, концерти, вистави, тренування, походи тощо;організовують систематичні навчання;

2.3. Платні послуги надаються клубними формуваннями відповідно до законодавства.

2.4. Кошти, отримані від надання платних послуг, благодійних внесків та інші надходження можуть використовуватися виключно на забезпечення діяльності клубного формування.

3. Типи клубних формувань

3.1. Існують такі типи клубних формувань:

·         клубні формування, які здійснюють діяльність за рахунок бюджетних асигнувань, передбачених на утримання закладу культури;

·         клубні формування, що діють на засадах часткової самоокупності, у тому числі за рахунок асигнувань, передбачених на утримання закладу культури (засновника), коштів учасників (членів) клубного формування (членських внесків, плати за навчання тощо), коштів, одержаних від власної діяльності, діяльності на умовах соціально-творчого замовлення, благодійних внесків, інших джерел не заборонених законодавством;

·         клубні формування, що діють на засадах повної самоокупності з використанням коштів учасників клубного формування (членських внесків, плати за навчання тощо), коштів отриманих від власної діяльності, інших джерел не заборонених законодавством;

·         інші типи клубних формувань.

3.2. Примірний перелік клубних формувань та кількісний склад їх учасників наведений у додатку до цього Положення.

4. Організація діяльності клубних формувань.

Керівництво клубними формуваннями та оплата праці

керівників клубних формувань

4.1. Клубні формування можуть функціонувати як на платній, так і на безоплатній основі.

4.2. Періодичність і загальна тривалість занять в клубних формуваннях встановлюється положенням відповідного клубного формування.

4.3. Заняття в клубних формуваннях (в тому числі гуртках, студіях, колективах за видами мистецтва і народної творчості) проводяться регулярно за спеціальним розкладом та програмою, затвердженими

керівником відповідного закладу культури.

4.4. Колективи клубних формувань один раз на рік проводять творчі звіти перед населенням, творчі виставки, або дні відкритих дверей з оновленою програмою (не менше 1/3 діючого репертуару) чи новими виставами.

4.5. Постійно діючим аматорським колективам за активну творчу діяльність по збереженню, розвитку і пропаганді культури, високий художній рівень та високу виконавську майстерність може бути присвоєно почесне звання «народний», «зразковий».

Порядок присвоєння почесного звання «народний», «зразковий» визначається Положенням про народний (зразковий) аматорський колектив у культурно-освітніх закладах системи Міністерства культури і мистецтв України, затвердженого наказом Мінкультури України від 23.06.1999 року № 415 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.09.1999 року № 593/3886.

4.6. Керівництво клубним формуванням здійснює його керівник, що призначається на посаду і звільняється відповідно до законодавства України. Керівництво клубним формуванням може здійснюватись на громадських засадах (безоплатно).

4.7. Оплата праці керівників клубних формувань може провадитись як за посадовими окладами, так і за погодинними ставками відповідно до законодавства.

4.8. Посадові оклади керівникам клубних формувань установлюються за 3 години роботи на день, із розрахунку 18 годин на тиждень (навчальна година — 45 хвилин).

4.9. Проведення керівником клубного формування навчань, репетицій, концертів, тренувань, виставок, творчих зустрічей, роботи з підбору репертуару, проведення творчих лабораторій, майстер-класів, розробка авторських програм та проведення іншої організаційно-методичної роботи враховується при обчисленні робочого часу, відпрацьованого керівником клубного формування.

4.10. Керівник клубного формування складає перспективні і поточні плани роботи, веде журнал обліку роботи колективу та інші документи, передбачені пунктом 5.1 цього Положення, а також формує репертуар та подає керівнику закладу культури річний звіт про діяльність клубного формування.

5. Документація клубного формування

5.1. Обов’язковими документами клубного формування є:

положення;список учасників (членів) клубного формування;журнал обліку занять;план роботи;репертуарний план (для творчих колективів).

5.2. Порядок ведення документації клубного формування, умови участі (членства) у клубному формуванні, права і обов’язки його учасників (членів) визначаються положенням відповідного клубного формування.

6. Контроль за діяльністю клубного формування

6.1. Контроль за діяльністю клубного формування здійснює керівник закладу культури. Для досягнення завдань, передбачених у п.2.1. цього положення, керівник закладу культури забезпечує необхідні умови для роботи клубних формувань, а також затверджує плани роботи, програми, кошторис доходів та видатків клубного формування.

6.2. Відповідальність за діяльність клубного формування несуть керівник клубного формування та керівник закладу культури.

Начальник управління з питань

стратегічного планування

соціокультурного розвитку та

регіональної політики у сфері культури                                                                                            Л. М. Кононенко

[–pagebreak–]

Додаток

до загального Положення про

клубне формування закладу

культури системи Міністерства

культури і мистецтв України

Примірний перелік

клубних формувань і кількісний склад їх учасників

Хорові колективи не менше

20 чоловік

Вокальні ансамблі не менше

6–8 чоловік

Інструментальні ансамблі не менше

6 чоловік

Оркестри не менше

20 чоловік

Ансамблі танцю не менше

16 чоловік

Ансамблі пісні і танцю не менше

26 чоловік

Студії (кіно, -фото, -відео, вокальні, художнього читання, образотворчого мистецтва)

не менше 10 чоловік

Циркові колективи

не менше 10 чоловік

Театральні колективи

не менше 15 чоловік

Театральні колективи малих форм

не менше 10 чоловік

Фольклорні гурти

не менше 6 чоловік

Любительські об’єднання та клуби за інтересами різних напрямків діяльності

не менше 10 чоловік

Гуртки загального розвитку

(підготовка до школи, вивчення іноземних мов тощо)не менше 10 чоловікГуртки культурно-побутового характеру

(кулінарії, крою та шиття, в’язання, фріволіте,

палітурної, слюсарної справи тощо)не менше 10 чоловік

Примітка:

Даний перелік не є вичерпним і кількісний склад клубних формувань носить рекомендаційний характер.

Кількість учасників клубних формувань, які здійснюють свою діяльність на принципах часткової або повної самоокупності, визначається в кожному окремому випадку керівником клубного формування у відповідності з економічними можливостями.

Начальник управління з питань

стратегічного планування

соціокультурного розвитку та

регіональної політики

у сфері культури                                                                                                                                                          Л. М. Кононенко