КЗ "ОБЛАСНИЙ ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВА"


logo1
 
logo2
 
Vesіlne rozmaїttia
 
Відкритий фольклорний фестиваль зимового календаря «Святовид»
 
Rushniki Slobozhanshchini albom
 
photo 2022 04 28
 
Культурно-мистецькі заходи на 2021 рік
  
Статут
 
 
folk
 

Нове у віртуальній галереї

 
graf
 

Всі матеріали на даному сайті призначені виключно для ознайомлення без цілей комерційного використання.
Розробка та супровід сайту: AnisLogo
Передрук публікацій дозволяється тільки при розміщенні прямого посилання на сайт https://www.cultura.kh.ua

Українська моваEnglish (UK)
A+ R A-
Рейтинг статті:

Положення змін

e-mail Друк

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Н А К А З

11.10.2013  N 968

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 жовтня 2013 р.
за N 1821/24353

Про внесення змін до наказу
Міністерства культури і мистецтв України
від 23 червня 1999 року N 415

Відповідно до  Закону  України  "Про  культуру"  ( 2778-17 ),
Положення про Міністерство культури України,  затвердженого Указом
Президента України від  6 квітня 2011 року N 388 ( 388/2011 ),  та
з метою підтримки й активізації мистецького аматорства  в  Україні
Н А К А З У Ю:

1. Внести  до наказу Міністерства культури і мистецтв України
від 23 червня 1999 року N 415 (  z0593-99  )  "Про  Положення  про
народний   (зразковий)   аматорський  колектив  культурно-освітніх
закладів системи  Міністерства  культури  і  мистецтв  України  та
закордонного  українства",  зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 2 вересня 1999 року за N 593/3886, такі зміни:

у заголовку  та  пункті  1  наказу  слова "культурно-освітніх
закладів  системи  Міністерства  культури  і   мистецтв   України"
замінити  словами "(студію) закладів культури системи Міністерства
культури України".

2. Затвердити  Зміни  до  Положення  про народний (зразковий)
аматорський   колектив   культурно-освітніх    закладів    системи
Міністерства   культури   і   мистецтв   України  та  закордонного
українства, затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв
України   від   23   червня   1999   року  N  415  (  z0593-99  ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 вересня 1999 року
за N 593/3886, що додаються.

3. Управлінню регіональної та культурно-просвітницької роботи
(Л.С.Нікіфоренко)  забезпечити  подання  цього  наказу на державну
реєстрацію до Міністерства  юстиції  України  та  оприлюднення  на
офіційному веб-сайті Міністерства культури України.

4. Цей   наказ   набирає   чинності  з  дня  його  офіційного
опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра В.С.Балюрка.

Міністр                                            Л.М.Новохатько

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури України
11.10.2013  N 968

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 жовтня 2013 р.
за N 1821/24353

ЗМІНИ
до Положення про народний (зразковий)
аматорський колектив культурно-освітніх закладів
системи Міністерства культури і мистецтв України
та закордонного українства

1. У заголовку слова  "колектив  культурно-освітніх  закладів
системи Міністерства культури і мистецтв України" замінити словами
"колектив (студію) закладів культури системи Міністерства культури
України".

2. У розділі 1:

1) пункт 1.1 викласти в такій редакції:

"1.1. Це  Положення  регламентує  порядок  присвоєння  звання
"народний (зразковий)  аматорський  колектив  (студія)"  колективу
(студії)  закладів  культури і поширюється на аматорські колективи
(студії),  що  діють  у  закладах  культури  системи  Міністерства
культури  України та в середовищі закордонного українства за всіма
видами народної творчості:  театральні, музичні, хорові, вокальні,
фольклорні,     хореографічні,     циркові,    літературно-творчі,
композиторські,    образотворчого    і     декоративно-прикладного
мистецтва, кіно-, фото- і відеомистецтва тощо";

2) абзац другий пункту 1.3 викласти в такій редакції:

"При вирішенні   питання   про   надання   звання   "народний
(зразковий)   аматорський  колектив  (студія)" береться  до  уваги
наявність колективу підготовчої групи:";

3) у пункті 1.4:

після слів    "народний    (зразковий)"   доповнити   словами
"аматорський колектив (студія)";

слова "обласних,   Київського  та  Севастопольського  міських
управлінь    культури    держадміністрацій"    замінити    словами
"структурними  підрозділами з питань культури обласних,  Київської
та Севастопольської міських державних адміністрацій" у відповідних
відмінках;

4) у   пункті   1.7   слова    "обласних,    Київського    та
Севастопольського  міських управлінь культури держадміністрацій" в
усіх  відмінках  замінити  словами  "структурними  підрозділами  з
питань  культури  обласних,  Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій".

3. У розділі 2 Положення ( z0593-99 ):

1) назву розділу викласти в такій редакції:

"2. Керівництво.  Штати.  Фінансування  народних  (зразкових)
аматорських   колективів   (студій)   закладів   культури  системи
Міністерства культури України";

2) пункт  2.2  після  слів  "бюджетних  асигнувань" доповнити
словами "закладів культури Міністерства культури";

3) пункт  2.4  після  слів  "бюджетних  асигнувань" доповнити
словами "у закладах культури системи Міністерства культури".

4. Додатки 1,  2,  4,  5 до Положення ( z0593-99 ) викласти в
новій редакції, що додаються.

Начальник управління
регіональної
та культурно-просвітницької
роботи                                            Л.С.Нікіфоренко
Додаток 1
до Положення про народний
(зразковий) аматорський
колектив (студію) закладів
культури системи
Міністерства культури
України та закордонного
українства
(до пункту 1.4 розділу 1)

ПЕРЕЛІК
документів, що подаються для присвоєння аматорському
колективу (студії) звання "народний" ("зразковий")

Лист-подання місцевого органу виконавчої влади.

Довідка місцевих  державних  фінансових органів про наявність
коштів на утримання колективу.

Протокол-висновок атестаційної комісії.

Творча характеристика-довідка аматорського колективу.

Творча характеристика-довідка     керівника      аматорського
колективу.

Репертуар колективу      (каталоги      виставок,      збірки
літературно-поетичних, композиторських творів тощо).

Програма концерту (виставки тощо).

Портфоліо: список  учасників  колективу,   список   учасників
підготовчої   групи,   довідка   про   матеріально-технічну   базу
колективу,  підтверджувальні  матеріали  (копії   грамот,   подяк,
дипломів  конкурсів,  фестивалів,  виставок  усіх  рівнів,  фото-,
відеоматеріали,  відгуки в пресі,  копії  сюжетів  на  телебаченні
тощо).

Додаток 2
до Положення про народний
(зразковий) аматорський
колектив (студію) закладів
культури системи
Міністерства культури
України та закордонного
українства
(пункт 1.4 розділу 1)

_________________________________________________
(найменування органу, який присвоїв звання)

ПОСВІДЧЕННЯ
народного (зразкового) аматорського колективу (студії)

За вагомий внесок у розвиток культури українського
народу, високий художній рівень та виконавську
майстерність

_________________________________________________________________
(назва аматорського колективу (студії))

присвоїти звання  "Народний   (зразковий)   аматорський   колектив
(студія)".

_____________________________  ________  ________________________
(найменування посади)        (підпис)    (ініціали, прізвище)

М.П.

"____"________ року

Додаток 4
до Положення про народний
(зразковий) аматорський
колектив (студію) закладів
культури системи
Міністерства культури
України та закордонного
українства
(пункт 1.4 розділу 1)

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

ПОСВІДЧЕННЯ
народного (зразкового) аматорського
колективу (студії)

За популяризацію та розвиток культури
українського народу за межами України, високий
художній рівень та виконавську майстерність

_________________________________________________________________
(назва аматорського колективу (студії))

присвоїти звання   "Народний   (зразковий)   аматорський  колектив
(студія)".

_______________________   __________   __________________________
(найменування посади)     (підпис)       ( ініціали, прізвище)

М.П.

"_____"__________ року

Додаток 5
до Положення про народний
(зразковий) аматорський
колектив (студію) закладів
культури системи
Міністерства культури
України та закордонного
українства
(пункт 2.2 розділу 2)

ПЕРЕЛІК
посад штатних працівників народного (зразкового)
аматорського колективу (студії),
які фінансуються з бюджету

Хорові колективи       -  керівник хорового колективу або
хормейстер, акомпаніатор або
концертмейстер

Вокальні ансамблі      -  керівник вокального ансамблю або
хормейстер

Інструментальні        -  керівник інструментального ансамблю
ансамблі

Оркестри               -  керівник оркестру або диригент,
Ансамблі танцю            керівник танцювального колективу або
балетмейстер, акомпаніатор або
концертмейстер

Ансамблі пісні й танцю - керівник хорового колективу або
хормейстер, керівник танцювального
колективу або балетмейстер, керівник
оркестрового колективу або диригент,
акомпаніатор або концертмейстер

Студії (кіностудії,    -  керівник студії, технік
фотостудії,
відеостудії)

Студії                  - керівник студії
(образотворчого,
декоративно-прикладного
мистецтва)

Циркові колективи       - керівник циркового колективу або
режисер, технік

Театри                  - керівник театрального колективу або
режисер, завідувач художньої частини

Фольклорний колектив    - керівник фольклорного колективу,
театру, режисер, зберігач фонду,
пошуково-дослідницький гурт

e-max.it: your social media marketing partner