ЖУРНАЛ ПЛАНУВАННЯ | Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва

Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва

Всі матеріали на даному сайті призначені виключно для ознайомлення без цілей комерційного використання.
Розробка та супровід сайту: AnisLogo
Передрук публікацій дозволяється тільки при розміщенні прямого посилання на сайт https://www.cultura.kh.ua

Українська моваEnglish (UK)
A+ R A-
Рейтинг статті:

ЖУРНАЛ ПЛАНУВАННЯ

ЖУРНАЛ

ПЛАНУВАННЯ ТА ОБЛІКУ РОБОТИ

УСТАНОВИ КУЛЬТУРИ КЛУБНОГО ТИПУ

(назва  установи, сільської, селищної, районної, міської ради)

__________________________________________________________

__________________________________Харківської області

Відповідальний за                                               Почато_____ __2 ___         р.

ведення журналу___________                           Закінчено___ __2___ р.

ЗМІСТ  ЖУРНАЛУ ОБЛІКУ

1.  Правила ведення журналу                                                      стор. 2-3

2.          Адміністрація закладу                                                          стор. 4

3.          Соціально - культурна характеристика

населеного пункту                                                               стор. 5

4.          Паспорт установи культури клубного типу                       стор. 6-7

5.          Контрольні показники роботи на рік                                  стор. 8-9

6.          Перелік самодіяльних художніх колективів

та розклад їх роботи                                                            стор. 10

7.  Перелік клубів за інтересами, любительських

об'єднань, віталень, інших формувань, розклад занять         стор. 11

8.          Дозвіллєві об'єкти та їхнє розташування                           стор. 12

9.          Дані керівників усіх клубних формувань                           стор. 13

10.Склад громадської ради (правління) установи культури

клубного типу                                                                     стор. 14

11.Плани та облік клубної роботи                                           стор. 15

12.Календарний план роботи на кожен місяць                       стор. 16 - 51

13.Зведені показники культурно-масових, художньо-творчих

14. заходів, клубних формувань                                            стор. 52-57

15.Протоколи засідань громадської ради (правління)

16. клубної установи                                                               стор. 58-70

17.Зауваження, пропозиції осіб, що перевіряють

або надають методичну та практичну допомогу              стор. 71-72

18. Додаткові записи                                                                стор. 73-74

2

ПРАВИЛА

ВЕДЕННЯ ЖУРНАЛУ ПЛАНУВАННЯ ТА ОБЛІКУ РОБОТИ

УСТАНОВИ КУЛЬТУРИ КЛУБНОГО ТИПУ

1.Загальні вимоги

Журнал є основним документом, по якому директор або завідуючий закладу культури клубного типу звітує за виконане державне та соціально-культурне замовлення.

Записи в журналі ведуться щоденно особисто директором або завідуючим із заповненням всіх граф та підписів. Заповнений журнал зберігається у справах установи постійно як документ первинного обліку звітності. При передачі справ новопризначеному директору або завідуючому журнал повинен передаватися по акту, завіреному підписами осіб, що здала та прийняла.

В журналі не допускається виривання листів, витирання текстів і цифр.

1.1 .Порядок заповнення журналу Обкладинка.   Назва установи пишеться у називному відмінку; ради депутатів -родовому   відмінку   (Успенівський   сільський   будинок   культури   Успенівської і сільської ради Бердянського район Запорізької області).У початку і закінченні проставляються дати першого та останнього записів за рік.

1.Правила ведення журналу.

2.Адміністрація закладу.

3.Соціально-культурна характеристика населеного пункту.

Заносяться дані характеристики території, транспортного сполучення,

демографічного та національного складу населення, соціокультурної інфраструктури.

4.Паспорт закладу культури клубного типу.

До паспорту заносяться дані матеріально-технічної бази закладу та творчого складу працівників.

5.Контрольні показники на рік.

Цифрові     показники     розробляються     фахівцями     разом з  радою,

правлінням, активом, погоджуються з відділом культури та затверджуються головою місцевої ради. При цьому враховуються: пріоритетні напрямки масової, культурно - дозвіллєвої, художньо -творчої діяльності, матеріально-технічна база, творчі можливості штату та традиції населення.

6.Перелік самодіяльних художніх, народних колективів та розклад їх роботи.

Записуються дані на всіх керівників колективів, студій, об'єднань тощо незалежно від джерел фінансування на заробітну плату чи громадських засадах. У графі "примітка" робиться запис, якщо розпався колектив або звільнився керівник.

7.Перелік   клубів   за   інтересами,   любительських   об'єднань,   віталень,   інших формувань з назвою, типом чи напрямком діяльності.

8.Дозвіллєві об'єкти та їхнє розташування.

3

У розділ заносяться дані про наявність дозвіллєвих об'єктів, місце їхнього розташування та використання з метою кращого культурного обслуговування населення.

9.Дані керівників клубних формувань (гуртків, колективів, об'єднань, шкіл народознавства, студій та іній.).

У графах розділу заповнюються об'єктивні дані на кожного творчого працівника з анкетними даними.

10.Склад громадської ради (правління).

Дані заносяться до розділу після звіту установи перед населенням та виборів нового складу ради (правління), дотримуючись правильних записів згідно з графами.

11 .Календарний план роботи на місяць та його облік.

Для плану та обліку на кожен місяць відводиться дві сторінки. Він затверджується головою місцевої ради, погоджується з раиміськвідділом культури та підписується керівником установи. План складається на кожен день з визначенням часу проведення, категорії населення (робітники, механізатори, фермери, вчителі, будівельники, молодь, діти тощо), назви форми роботи та її теми (свято "Поле моє, поле", конкурсна програма "Козацька звитяга" та інш.), місця проведення (зал для глядачів, клубна вітальня, спортзал СШ, кінотеатр тощо), прізвища відповідальних за організацію заходу та відмітка про виконання. В разі невиконання заходу у графі "Відмітка про виконання" ставиться прочерк, а при проведенні незапланованого заходу - вкінці плану за графами дописується той чи інший захід.

12.Зведені показники культурно-масових, художньо-творчих, дозвіллєвих заходів, роботи клубних формувань.

У розділі записуються цифрові дані про проведену роботу за кожен місяць, квартал та за рік. Основою для цього є щомісячний облік роботи даного журналу, щоденників і журналів роботи гуртків, колективів, шкіл народознавства, дозвіллєвих об'єктів тощо.

13.Протоколи засідань громадської ради (правління).

Ведуться секретарем ради (правління), підписуються ним та головою ради (правління). Протоколи є документом для керівництва, контролю та визначення кола важливих питань діяльності установи з певного напрямку роботи чи проведення масового заходу.

14..Зауваження, пропозиції осіб, що перевіряють або надають методичну та практичну допомогу.

Зауваження, пропозиції, допомога, записані у даному розділі, обов'язкові для виконання працівниками установи, слугують засобом цілеспрямованого керівництва змістом роботи.

15.Для нотаток.

4

АДМІНІСТРАЦІЯ

ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ КЛУБНОГО ТИПУ

Керівник закладу _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Контактні телефони ___________________________________________________________

___________________________________________________________

Інші працівники :

Посада, прізвище, ім’я, по-батькові

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

РЕЖИМ РОБОТИ ЗАКЛАДУ

Робочі дні ___________________________________________________________________

Вихідні _____________________________________________________________________

ПОШТОВА АДРЕСА

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5

СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНА  ХАРАКТЕРИСТИКА

села (міста) ___________________________________________________ району

Запорізької області

Загальні відомості

1.     Характеристика території населеного пункту:

Площа_________________ (в га), дворів ___________________

Наявність лісопарку, скверу, річки, ставу, водоймища, інше для використання в організації дозвілля __________________________________________________

2.     Транспортне сполучення: періодичність руху; відстань

з обласним центром          ________________    ________ км

з райцентром                     ________________    ________ км

з центром сільради           ________________    ________ км

3.  Чисельність населення.  Всього _____________________чол.

в т.ч. працюючі_____________чол., молодь 18-36 років _____________чол.

пенсіонери ________________ чол.., діти й підлітки ________________чол.

4. Соціальний та національний склад населення:

робітники  _______________чол.              українці _______________ чол..

сільгосппрацівники _______чол.                росіяни________________чол.

службовці_______________ чол..             білоруси________________чол.

інтелігенція______________чол.               болгари________________чол.

фермери_________________чол.                греки__________________чол.

військовослужбовці різних                          євреї__________________чол.

відомств ________________чол.                  інші__________________чол.

Соціокультурне середовище

Заклади культури (перелічити)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Загальноосвітні школи__________Гімназії__________Коледжі___________

Училища__________Технікуми___________ВУЗи______________________

Спортивні об’єкти __________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Торгівельно-побутові об’єкти (перелічити)_____________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Медичні установи __________________________________________________________

Інші (назвати)______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

6

ПАСПОРТ

Назва закладу культури клубного типу_________________________________________ __________________________________________________________________________

Відома підпорядкованість ___________________________________________________

Група по оплаті праці_______________________________________________________

Форма власності____________________________________________________________

Повна поштова адреса_______________________________________________________

__________________________________________________________________________

Рік побудови приміщення закладу_____________________________________________

Тип приміщення: спеціально збудоване, пристосоване, орендоване (підкреслити).

Велика зала________________кв.м., місць у ньому____________________

Мала зала _________________кв.м., місць у ньому____________________

Сцена ______________кв.м., коротка характеристика оснащення сцени_____________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Кількість робочих кімнат______________. З них:

адміністративних _________________, гурткової роботи____________________

костюмерна_________________, звукорежисерська________________________

кіноапаратна________________, майстерні________________________________

склад_______________________, каса____________________________________

технічного призначення ____________________, туалети ___________________

Зайняті іншими організаціями _______________, інших ____________________

Ш т а т: всього працівників _______________________. З них:

На  утриманні держави (бюджетні) ________________ чол..

На утриманні інших організацій __________________чол.

За рахунок спец коштів __________________________чол.

За освітою:

Вища фахова________________чол., середня спеціальна______________чол.

Середня спеціальна ______________чол. , інших спеціальностей___________чол.

Технічні засоби (перелічити) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7

Музичні інструменти (перелічити)_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Апаратура (перелічити) _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Наявність костюмів (перелічити)______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8

Погоджено:                                                                                                            Затверджено:

Начальник відділу                                                                                               Голова ______________

Культури і туризму                                                                                               ________________Ради

________________                                                                                                    ____________________

«__»________200_р.                                                                                               «__»___________200_р.

КОНТРОЛЬНІ ПОКАЗНИКИ

ДІЯЛЬНОСТІ НА ________Р.

НАЗВА ВИДІВ І ФОРМ ДІЯЛЬНОСТІ

І КВ

ІІ КВ

ІІІ КВ

IV КВ

ЗА РІК

Заплано-вано

Виконано

Заплано-вано

Виконано

Заплано-вано

Виконано

Заплано-вано

Виконано

Заплано-вано

Виконано

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Провести заходів:

а) тематичних масових

в т.ч. усних

дискусійних

б) театралізованих свят і видовищ

в) дозвіллєвих

в т.ч. вечорів відпочинку

конкурсно-розважальних програм

танцювальних вечорів

балів, гулянь, карнавалів

г) спортивно-масових

д) обрядових

е) інших

РАЗОМ:

2

Забезпечити роботу:

а) любительських об'єднань

та клубів за інтересами

б) колективів художньої самодіяльності

в) гуртків, студій кіно-фото мистецтва та технічної творчості

г) колективів народної творчості

в т.ч. фольклорних

декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

д) клубних віталень та салонів

е) клубів-кафе

ж) фізкультурно-оздоровчих секцій, гуртків

з) танцювальних, дискотечних залів та майданчиків

і) відеосалонів

й) дискотек

к) дитячих ігрових кімнат

л) університетів культури, шкіл народознавства

м) спортивних об’єктів

н) платних курсів, гуртків, студій, секцій

о) інших

РАЗОМ:

3

Організувати:

а) вистав і концертів художньої самодіяльності

б) вистав і концертів професійних колективів

в) виступів театрів місцевого факту

г) виставок декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва

д) фотовиставок

е) оглядів, конкурсів, фестивалів, аукціонів, тощо

РАЗОМ:

4

Мати:

а) учасників клубних формувань

б) відвідувачів на масових культурно-творчих заходах

Директор /завідуючий/ установи __________________           __________________

/підпис/                                                 / прізвище та ініціали/

10

ПЕРЕЛІК

самодіяльних  художніх колективів та розклад їх роботи

п/п

Назва колективу

та жанр

Місце

розташування

Керівник колективу:

П.І.Б., контактний телефон

Розклад

занять

11

ПЕРЕЛІК

клубів за інтересами та любительських об'єднань, інших клубних формувань, віталень, розклад занять

п/п

Назва, тип обєднання,формування, напрямок діяльності

Місце

розташування

Керівник колективу:

П.І.Б., контактний телефон

Розклад

занять

12

ДОЗВІЛЛЄВІ ОБ’ЄКТИ

та їхнє розташування

п/п

Назва

дозвіллєвого об’єкту

Місце його розташування

Приналежність

/кому належить/

Мета

використання

13

ДАНІ

керівників клубних формувань /гуртків, студій, колективів,

об'єднань, університетів культури, шкіл народознавства та ін./

п/п

Прізвище, ім'я,

по-батькові

Рік

народж.

Освіта

Спеціаль-

ність

Домашня

адреса

Якими

кол-вами,

з якого часу керує

Примітка

14

СКЛАД

громадської ради /правління/ установи культури клубного типу

п/п

Прізвище, ім'я,

по-батькові

Рік

народж.

Освіта

Місце роботи

та посада

Обов’язки у

громадській раді,

правлінні

ПЛАНИ  ТА  ОБЛІК

КЛУБНОЇ  РОБОТИ

16

Погоджено:                                                                                                          Затверджено:

Начальник відділу                                                                                             Голова ______________

Культури і туризму                                                                                            ________________Ради

________________                                                                                                 ____________________

«__»________200_р.                                                                                             «__»___________200_р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБОТИ

на_______________місяць  200_р. та його облік

п/п

Дата і час

проведення

Для якої

категорії,

кількість

присутніх

Форма роботи

та їх назви

Місце

проведення

Організатори

заходу

Відмітка

про

виконання

17

п/п

Дата і час

проведення

Для якої

категорії,

кількість

присутніх

Форма роботи

та їх назви

Місце

проведення

Організатори

заходу

Відмітка

про

виконання

18

п/п

Дата і час

проведення

Для якої

категорії,

кількість

присутніх

Форма роботи

та їх назви

Місце

проведення

Організатори

заходу

Відмітка

про

виконання

19

Погоджено:                                                                                                          Затверджено:

Начальник відділу                                                                                             Голова ______________

Культури і туризму                                                                                            ________________Ради

________________                                                                                                 ____________________

«__»________200_р.                                                                                             «__»___________200_р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБОТИ

на_______________місяць  200_р. та його облік

п/п

Дата і час

проведення

Для якої

категорії,

кількість

присутніх

Форма роботи

та їх назви

Місце

проведення

Організатори

заходу

Відмітка

про

виконання

20

п/п

Дата і час

проведення

Для якої

категорії,

кількість

присутніх

Форма роботи

та їх назви

Місце

проведення

Організатори

заходу

Відмітка

про

виконання

21

п/п

Дата і час

проведення

Для якої

категорії,

кількість

присутніх

Форма роботи

та їх назви

Місце

проведення

Організатори

заходу

Відмітка

про

виконання

22

Погоджено:                                                                                                          Затверджено:

Начальник відділу                                                                                             Голова ______________

Культури і туризму                                                                                            ________________Ради

________________                                                                                                 ____________________

«__»________200_р.                                                                                             «__»___________200_р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБОТИ

на_______________місяць  200_р. та його облік

п/п

Дата і час

проведення

Для якої

категорії,

кількість

присутніх

Форма роботи

та їх назви

Місце

проведення

Організатори

заходу

Відмітка

про

виконання

23

п/п

Дата і час

проведення

Для якої

категорії,

кількість

присутніх

Форма роботи

та їх назви

Місце

проведення

Організатори

заходу

Відмітка

про

виконання

24

п/п

Дата і час

проведення

Для якої

категорії,

кількість

присутніх

Форма роботи

та їх назви

Місце

проведення

Організатори

заходу

Відмітка

про

виконання

25

Погоджено:                                                                                                          Затверджено:

Начальник відділу                                                                                             Голова ______________

Культури і туризму                                                                                            ________________Ради

________________                                                                                                 ____________________

«__»________200_р.                                                                                             «__»___________200_р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБОТИ

на_______________місяць  200_р. та його облік

п/п

Дата і час

проведення

Для якої

категорії,

кількість

присутніх

Форма роботи

та їх назви

Місце

проведення

Організатори

заходу

Відмітка

про

виконання

26

п/п

Дата і час

проведення

Для якої

категорії,

кількість

присутніх

Форма роботи

та їх назви

Місце

проведення

Організатори

заходу

Відмітка

про

виконання

27

п/п

Дата і час

проведення

Для якої

категорії,

кількість

присутніх

Форма роботи

та їх назви

Місце

проведення

Організатори

заходу

Відмітка

про

виконання

28

Погоджено:                                                                                                          Затверджено:

Начальник відділу                                                                                             Голова ______________

Культури і туризму                                                                                            ________________Ради

________________                                                                                                 ____________________

«__»________200_р.                                                                                             «__»___________200_р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБОТИ

на_______________місяць  200_р. та його облік

п/п

Дата і час

проведення

Для якої

категорії,

кількість

присутніх

Форма роботи

та їх назви

Місце

проведення

Організатори

заходу

Відмітка

про

виконання

29

п/п

Дата і час

проведення

Для якої

категорії,

кількість

присутніх

Форма роботи

та їх назви

Місце

проведення

Організатори

заходу

Відмітка

про

виконання

30

п/п

Дата і час

проведення

Для якої

категорії,

кількість

присутніх

Форма роботи

та їх назви

Місце

проведення

Організатори

заходу

Відмітка

про

виконання

31

Погоджено:                                                                                                          Затверджено:

Начальник відділу                                                                                             Голова ______________

Культури і туризму                                                                                            ________________Ради

________________                                                                                                 ____________________

«__»________200_р.                                                                                             «__»___________200_р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБОТИ

на_______________місяць  200_р. та його облік

п/п

Дата і час

проведення

Для якої

категорії,

кількість

присутніх

Форма роботи

та їх назви

Місце

проведення

Організатори

заходу

Відмітка

про

виконання

32

п/п

Дата і час

проведення

Для якої

категорії,

кількість

присутніх

Форма роботи

та їх назви

Місце

проведення

Організатори

заходу

Відмітка

про

виконання

33

п/п

Дата і час

проведення

Для якої

категорії,

кількість

присутніх

Форма роботи

та їх назви

Місце

проведення

Організатори

заходу

Відмітка

про

виконання

34

Погоджено:                                                                                                          Затверджено:

Начальник відділу                                                                                             Голова ______________

Культури і туризму                                                                                            ________________Ради

________________                                                                                                 ____________________

«__»________200_р.                                                                                             «__»___________200_р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБОТИ

на_______________місяць  200_р. та його облік

п/п

Дата і час

проведення

Для якої

категорії,

кількість

присутніх

Форма роботи

та їх назви

Місце

проведення

Організатори

заходу

Відмітка

про

виконання

35

п/п

Дата і час

проведення

Для якої

категорії,

кількість

присутніх

Форма роботи

та їх назви

Місце

проведення

Організатори

заходу

Відмітка

про

виконання

36

п/п

Дата і час

проведення

Для якої

категорії,

кількість

присутніх

Форма роботи

та їх назви

Місце

проведення

Організатори

заходу

Відмітка

про

виконання

37

Погоджено:                                                                                                          Затверджено:

Начальник відділу                                                                                             Голова ______________

Культури і туризму                                                                                            ________________Ради

________________                                                                                                 ____________________

«__»________200_р.                                                                                             «__»___________200_р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБОТИ

на_______________місяць  200_р. та його облік

п/п

Дата і час

проведення

Для якої

категорії,

кількість

присутніх

Форма роботи

та їх назви

Місце

проведення

Організатори

заходу

Відмітка

про

виконання

38

п/п

Дата і час

проведення

Для якої

категорії,

кількість

присутніх

Форма роботи

та їх назви

Місце

проведення

Організатори

заходу

Відмітка

про

виконання

39

п/п

Дата і час

проведення

Для якої

категорії,

кількість

присутніх

Форма роботи

та їх назви

Місце

проведення

Організатори

заходу

Відмітка

про

виконання

40

Погоджено:                                                                                                          Затверджено:

Начальник відділу                                                                                             Голова ______________

Культури і туризму                                                                                            ________________Ради

________________                                                                                                 ____________________

«__»________200_р.                                                                                             «__»___________200_р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБОТИ

на_______________місяць  200_р. та його облік

п/п

Дата і час

проведення

Для якої

категорії,

кількість

присутніх

Форма роботи

та їх назви

Місце

проведення

Організатори

заходу

Відмітка

про

виконання

41

п/п

Дата і час

проведення

Для якої

категорії,

кількість

присутніх

Форма роботи

та їх назви

Місце

проведення

Організатори

заходу

Відмітка

про

виконання

42

п/п

Дата і час

проведення

Для якої

категорії,

кількість

присутніх

Форма роботи

та їх назви

Місце

проведення

Організатори

заходу

Відмітка

про

виконання

43

Погоджено:                                                                                                          Затверджено:

Начальник відділу                                                                                             Голова ______________

Культури і туризму                                                                                            ________________Ради

________________                                                                                                 ____________________

«__»________200_р.                                                                                             «__»___________200_р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБОТИ

на_______________місяць  200_р. та його облік

п/п

Дата і час

проведення

Для якої

категорії,

кількість

присутніх

Форма роботи

та їх назви

Місце

проведення

Організатори

заходу

Відмітка

про

виконання

44

п/п

Дата і час

проведення

Для якої

категорії,

кількість

присутніх

Форма роботи

та їх назви

Місце

проведення

Організатори

заходу

Відмітка

про

виконання

45

п/п

Дата і час

проведення

Для якої

категорії,

кількість

присутніх

Форма роботи

та їх назви

Місце

проведення

Організатори

заходу

Відмітка

про

виконання

46

Погоджено:                                                                                                          Затверджено:

Начальник відділу                                                                                             Голова ______________

Культури і туризму                                                                                            ________________Ради

________________                                                                                                 ____________________

«__»________200_р.                                                                                             «__»___________200_р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБОТИ

на_______________місяць  200_р. та його облік

п/п

Дата і час

проведення

Для якої

категорії,

кількість

присутніх

Форма роботи

та їх назви

Місце

проведення

Організатори

заходу

Відмітка

про

виконання

47

п/п

Дата і час

проведення

Для якої

категорії,

кількість

присутніх

Форма роботи

та їх назви

Місце

проведення

Організатори

заходу

Відмітка

про

виконання

48

п/п

Дата і час

проведення

Для якої

категорії,

кількість

присутніх

Форма роботи

та їх назви

Місце

проведення

Організатори

заходу

Відмітка

про

виконання

49

Погоджено:                                                                                                          Затверджено:

Начальник відділу                                                                                             Голова ______________

Культури і туризму                                                                                            ________________Ради

________________                                                                                                 ____________________

«__»________200_р.                                                                                             «__»___________200_р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБОТИ

на_______________місяць  200_р. та його облік

п/п

Дата і час

проведення

Для якої

категорії,

кількість

присутніх

Форма роботи

та їх назви

Місце

проведення

Організатори

заходу

Відмітка

про

виконання

50

п/п

Дата і час

проведення

Для якої

категорії,

кількість

присутніх

Форма роботи

та їх назви

Місце

проведення

Організатори

заходу

Відмітка

про

виконання

51

п/п

Дата і час

проведення

Для якої

категорії,

кількість

присутніх

Форма роботи

та їх назви

Місце

проведення

Організатори

заходу

Відмітка

про

виконання

52

ЗВЕДЕНІ ПОКАЗНИКИ КУЛЬТУРНО-МАСОВИХ, ХУДОЖНЬО-ТВОРЧИХ,

ДОЗВІЛЛЄВИХ ЗАХОДІВ, РОБОТИ КЛУБНИХ ФОРМУВАНЬ

Назва місяців

Культурно-масові заходи

Всього

заходів

На них

присутніх

в тому числі

Тематичні

масові

заходи

На них

присутніх

Театралі –

зовані

свята

На них

прсутніх

Лекції,

доповіді,

диспути,

тощо

На них присутніх

1

2

3

4

5

6

7

8

9

січень

лютий

березень

Всього за І кв.

квітень

травень

червень

Всього

за ІІ кв.

липень

серпень

вересень

Всього

за ІІІ кв.

жовтень

листопад

грудень

Всього за ІV кв.

Всього

за рік

53

Назва

місяців

Культурно-масові заходи

Вечори  відпочинку

На них

писутніх

Вистави, концерти

Виставки ДП та

образотв. мистецтва

Спортивно-

масові

заходи

Інші

Художньої

самодіяльності

На них присутніх

Професіональ-них

На них присутніх

Всього

виставок

На них присутніх

Проведено

заходів

На них присутніх

Проведено

заходів

На них присутніх

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

січень

лютий

березень

Всього за

І кв.

квітень

травень

червень

Всього за

ІІ кв.

липень

серпень

вересень

Всього за

ІІІ кв.

жовтень

листопад

грудень

Всього за

IV кв.

Всього за

рік

54

Назва

місяців

Любительські

обєднання, клуби

за інтересами

Клубних

віталень

Гуртків,

колективів

художньої та

народної

творчості

в тому числі

Хорових

Вокальних

Кількість

В них

учасників

Кількість

В них

членів ради

Всього

колективів

В них

учасників

Кількість

В них

учасників

Кількість

В них

учасників

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

січень

лютий

березень

Всього за

І кв.

квітень

травень

червень

Всього за

ІІ кв.

липень

серпень

вересень

Всього за

ІІІ кв.

жовтень

листопад

грудень

Всього за IV кв.

Всього за

рік

55

Назва

місяців

в тому числі

Малих

форм

Духових

оркестрів

Оркестрів

народних

інструментів

Естрадних,

ВІА,

симфонічних

Народного

танцю

Бального

танцю

кількість

учасників

кількість

учасників

кількість

учасників

кількість

учасників

кількість

учасників

кількість

учасників

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

січень

лютий

березень

Всього за

І кв.

квітень

травень

червень

Всього за

ІІ кв.

липень

серпень

вересень

Всього за

ІІІ кв.

жовтень

листопад

грудень

Всього за

IV кв.

Всього за

рік

56

Назва

місяців

в тому числі

Естрадного

танцю

Цирків

Драматичних

колективів

Театрів

народної

естради

Художнього

читання

кількість

учасників

кількість

учасників

кількість

учасників

кількість

учасників

кількість

учасників

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

січень

лютий

березень

Всього за

І кв.

квітень

травень

червень

Всього за

ІІ кв.

липень

серпень

вересень

Всього за

ІІІ кв.

жовтень

листопад

грудень

Всього за

IV кв.

Всього за

рік

57

Назва

місяців

в тому числі

Фольклорних

ДПМ

Образотвор-

чого

мист-ва

Кіно-

фото

мист-ва

Технічної

творчості

Майстрів ДПМ

Самодіяльних художників

Платних

гуртків,

студій

З них

дитячих

колективів

кількість

учасників

кількість

учасників

кількість

учасників

кількість

учасників

кількість

учасників

кількість

учасників

кількість

учасників

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

січень

лютий

березень

Всього за

І кв.

квітень

травень

червень

Всього за

ІІ кв.

липень

серпень

вересень

Всього за

ІІІ кв.

жовтень

листопад

грудень

Всього за IV  кв.

Всього за

рік

ПРОТОКОЛИ

ЗАСІДАНЬ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ /ПРАВЛІННЯ/

УСТАНОВИ КУЛЬТУРИ КЛУБНОГО ТИПУ

59

ПРОТОКОЛ № ________

засідання ради /правління/ установи клубного типу

від „_____”_____________20___р.

Присутні : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Голова ради /правління/_____________________________________________________

Секретар ради /правління/____________________________________________________

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Назва питання та короткий виклад його змісту. Прізвища виступаючих, пропозиції.

Рішення, постанова.

Голова ______________________                      Секретар______________________

60

ПРОТОКОЛ № ________

засідання ради /правління/ установи клубного типу

від „_____”_____________20___р.

Присутні : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Голова ради /правління/_____________________________________________________

Секретар ради /правління/____________________________________________________

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Назва питання та короткий виклад його змісту. Прізвища виступаючих, пропозиції.

Рішення, постанова.

Голова ______________________                      Секретар______________________

61

ПРОТОКОЛ № ________

засідання ради /правління/ установи клубного типу

від „_____”_____________20___р.

Присутні : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Голова ради /правління/_____________________________________________________

Секретар ради /правління/____________________________________________________

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Назва питання та короткий виклад його змісту. Прізвища виступаючих, пропозиції.

Рішення, постанова.

Голова ______________________                      Секретар______________________

62

ПРОТОКОЛ № ________

засідання ради /правління/ установи клубного типу

від „_____”_____________20___р.

Присутні : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Голова ради /правління/_____________________________________________________

Секретар ради /правління/____________________________________________________

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Назва питання та короткий виклад його змісту. Прізвища виступаючих, пропозиції.

Рішення, постанова.

Голова ______________________                      Секретар______________________

63

ПРОТОКОЛ № ________

засідання ради /правління/ установи клубного типу

від „_____”_____________20___р.

Присутні : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Голова ради /правління/_____________________________________________________

Секретар ради /правління/____________________________________________________

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Назва питання та короткий виклад його змісту. Прізвища виступаючих, пропозиції.

Рішення, постанова.

Голова ______________________                      Секретар______________________

64

ПРОТОКОЛ № ________

засідання ради /правління/ установи клубного типу

від „_____”_____________20___р.

Присутні : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Голова ради /правління/_____________________________________________________

Секретар ради /правління/____________________________________________________

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Назва питання та короткий виклад його змісту. Прізвища виступаючих, пропозиції.

Рішення, постанова.

Голова ______________________                      Секретар______________________

65

ПРОТОКОЛ № ________

засідання ради /правління/ установи клубного типу

від „_____”_____________20___р.

Присутні : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Голова ради /правління/_____________________________________________________

Секретар ради /правління/____________________________________________________

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Назва питання та короткий виклад його змісту. Прізвища виступаючих, пропозиції.

Рішення, постанова.

Голова ______________________                      Секретар______________________

66

ПРОТОКОЛ № ________

засідання ради /правління/ установи клубного типу

від „_____”_____________20___р.

Присутні : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Голова ради /правління/_____________________________________________________

Секретар ради /правління/____________________________________________________

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Назва питання та короткий виклад його змісту. Прізвища виступаючих, пропозиції.

Рішення, постанова.

Голова ______________________                      Секретар______________________

67

ПРОТОКОЛ № ________

засідання ради /правління/ установи клубного типу

від „_____”_____________20___р.

Присутні : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Голова ради /правління/_____________________________________________________

Секретар ради /правління/____________________________________________________

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Назва питання та короткий виклад його змісту. Прізвища виступаючих, пропозиції.

Рішення, постанова.

Голова ______________________                      Секретар______________________

68

ПРОТОКОЛ № ________

засідання ради /правління/ установи клубного типу

від „_____”_____________20___р.

Присутні : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Голова ради /правління/_____________________________________________________

Секретар ради /правління/____________________________________________________

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Назва питання та короткий виклад його змісту. Прізвища виступаючих, пропозиції.

Рішення, постанова.

Голова ______________________                      Секретар______________________

69

ПРОТОКОЛ № ________

засідання ради /правління/ установи клубного типу

від „_____”_____________20___р.

Присутні : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Голова ради /правління/_____________________________________________________

Секретар ради /правління/____________________________________________________

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Назва питання та короткий виклад його змісту. Прізвища виступаючих, пропозиції.

Рішення, постанова.

Голова ______________________                      Секретар______________________

70

ПРОТОКОЛ № ________

засідання ради /правління/ установи клубного типу

від „_____”_____________20___р.

Присутні : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Голова ради /правління/_____________________________________________________

Секретар ради /правління/____________________________________________________

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Назва питання та короткий виклад його змісту. Прізвища виступаючих, пропозиції.

Рішення, постанова.

Голова ______________________                      Секретар______________________

71

ЗАУВАЖЕННЯ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

ОСІБ, ЩО ПЕРЕВІРЯЮТЬ, АБО НАДАЮТЬ

МЕТОДИЧНУ ТА ПРАКТИЧНУ ДОПОМОГУ

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

72

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

73

ДОДАТКОВІ  ЗАПИСИ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

74

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________