foto


foto 61002, Україна, м. Харків, вул. Пушкінська 62 foto +380 (57) 700-26-62  foto info@cultura.kh.ua foto www.cultura.kh.ua


Рейтинг статті:

Положення про Фестиваль “Покуть-2012”

Положення

про Фестиваль традиційної народної культури

"Покуть-2012" (м. Харків, Україна)

1. Мета та завдання фестивалю

1.1 Фестиваль традиційної народної культури "Покуть" (далі – Фестиваль) проводиться у м. Харкові та Харківській області у межах Програми співробітництва між Міністерством культури України і Міністерством культури Російської Федерації на 2010-2014 роки.

1.2. Мета Фестивалю – збереження та відтворення народних традицій, звичаїв, обрядів з урахуванням їх регіональної своєрідності, самобутності автентичного фольклору.

1.3. Основними завданнями Фестивалю є:

- визначення сучасного соціокультурного контексту існування традиційної народної культури;

- показ різних форм автентичної фольклорної традиції як безперервної та вічної культурно-мистецької цінності народів світу;

- втілення новаторських виконавських форм автентичного фольклору у сценічних умовах;

- розширення інформативних та творчих зв'язків між науковцями, збирачами, виконавсько-дослідницькими фольклорними гуртами, народними майстрами;

- репрезентація традиції, відчуття її як комплексу цінностей і норм народної культури, синкретичності співу, образодії гри, пластики, мовного діалекту, народного костюму, декоративно-ужиткового мистецтва та ін.;

- пошук та залучення до участі у фестивалі молодіжних науково-дослідницьких гуртів, сольних виконавців, майстрів гри на народних інструментах, що переймають традицію конкретного осередку або регіону.

1.4. Організатори Фестивалю – Міністерство культури України, Харківська обласна державна адміністрація, управління культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації, Харківський обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва.

1.5. Фестиваль "Покуть" відбудеться з 18 по 21 травня 2012 р. у м. Харкові та Харківській області.

2. Програма фестивалю

2.1. Фестиваль передбачає мистецькі заходи в концертних залах міста, області та виступи просто неба, конкурсні змагання учасників, майстер-класи, громадські святкування, засідання дискусійного клубу, неформальне спілкування учасників.

2.2. У межах Фестивалю відбудеться науково-практична конференція на тему "Традиційна культура в умовах глобалізації: культурна ідентифікація та інформаційне суспільство".

2.3. У дні Фестивалю буде проведений конкурс фольклорного солоспіву.

2.4. Під час Фестивалю будуть організовані виставки виробів майстрів декоративно-ужиткового мистецтва.

3. Умови участі у фестивалі

3.1 До участі у Фестивалі запрошуються виконавці, колективи (вокальні, інструментальні – до 15 осіб, хореографічні – до 20 осіб), які репрезентують автентичні або репродуційні (дослідницько-виконавські) форми подання фольклору різних жанрів: співу, інструментальної музики, танцю.

3.1.1. Для участі у фестивалі колективам, окремим виконавцям необхідно до 30 березня 2012 року надіслати такі матеріали:

- заявку (Додаток 1);

- творчу характеристику колективу, виконавця (текст для буклету);

- відео- та аудіо- запис репертуару колективу або виконавця (10-15 хв.);

- фотографію колективу, виконавця (в електронному вигляді).

3.1.2. Участь у Фестивалі підтверджується запрошенням, що висилається організаторами фестивалю на основі поданих заявок та відео-, аудіо записів репертуару колективу або виконавця.

3.1.3. У разі отримання запрошення на фестиваль колективу необхідно підготувати програму тривалістю 30 хвилин для показу повністю або фрагментами (5-10 хвилин) та додатково надіслати: повний список учасників (рік народження, стать, паспортні дані, у тому числі керівника), орієнтовну програму виступу.

3.2 До участі у конкурсі фольклорного солоспіву запрошуються солісти-виконавці віком від 16 до 35 років (включно).

3.2.1. Для участі у конкурсі фольклорного солоспіву необхідно подати заявку (Додаток 2), підготувати дві різнохарактерні пісні, які є традиційними для регіону, що представляє конкурсант, а саppella або з власним супроводом на традиційному інструменті. Тривалість програми виступу до 5 хвилин.

3.2.2. Виступи учасників конкурсу оцінюються за такими критеріями:

- відповідність обраних творів, манери виконання, народного костюму місцевій традиції побутування;

- статево-вікова відповідність виконавця фольклорному твору;

- майстерність та природність виконання обраних творів.

3.3. Організатори Фестивалю лишають за собою право регулювати кількість учасників конкурсу.

3.4. До участі в науково-практичній конференції залучаються науковці, практики, які досліджують проблеми побутування, збереження і відродження традиційної культури.

3.4.1. Для участі в конференції до 30 березня 2012 року необхідно надіслати заявку (Додаток 3) та текст доповіді або повідомлення обсягом до 6 стор. чи тези (2 стор).

3.4.2. Матеріали надсилаються на паперовому та електронному носіях (у програмі Microsoft Word, шрифт 14 Times new roman, у форматі RTF або doc через 1,5 інтервали, береги – 2 см) за адресою: вул. Пушкінська, 62, м. Харків, Україна, 61002 або електронною поштою за адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду Надані матеріали будуть надруковані.

4. Відзначення учасників фестивалю

4.1 Колективи-учасники Фестивалю отримають дипломи і пам'ятні подарунки організаторів Фестивалю.

4.2 Переможці конкурсу фольклорного солоспіву набувають звання лауреата І, ІІ, ІІІ ступенів, нагороджуються дипломами та подарунками. Журі має право не присуджувати всі призові місця.

5. Фінансові умови

5.1. Фестиваль є некомерційним заходом.

5.2. Організатори Фестивалю беруть на себе витрати щодо проживання, харчування та транспортного обслуговування учасників у межах Фестивалю.

5.3. Витрати на проїзд до м. Харкова і в зворотному напрямі – за рахунок організацій, що відряджають.

Адреса оргкомітету:

Україна 61002, м. Харків, вул. Пушкінська, 62,

Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва,

Директор фестивалю, директор ООМЦКМ Тетяна Владленівна Іщенко

тел./ факс +38(057) 700-26-62, 728-16-47

тел. +38(057) 728-16-40, 700-32-69, 728-16-39

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Сторінка фестивалю на сайті ХООМЦКМ:

http://cultura.kh.ua/pokut

Додаток 1

Заявка

на участь у Фестивалі традиційної народної культури

«Покуть 2012»

1. Повна назва колективу (країна, область, район, місто, при якому закладі функціонує).

2. Прізвище, повне ім'я та по батькові керівника.

3. Творча характеристика (текст для буклету).

4. Контактні дані: електронна пошта, поштова адреса, телефон, факс.

5. Кількість учасників та віковий склад.

З Положенням фестивалю ознайомлений (дата, підпис керівника)

Додаток 2

Заявка

на участь у конкурсі фольклорного солоспіву Фестивалю

традиційної народної культури «Покуть»

1. Прізвище, повне ім'я та по батькові конкурсанта.

2. Паспортні дані, рік народження.

3. Місце роботи чи навчання.

4. Конкурсний репертуар і музичний супровід (паспорт пісень: назва, жанр, де і коли записані).

5. Творча характеристика.

6. Контактні дані: електронна пошта, поштова адреса, телефон, факс.

З Положенням фестивалю ознайомлений (дата, підпис)

Додаток 3

ЗАЯВКА

на участь у науково-практичній конференції

«Традиційна культура в умовах глобалізації: культурна ідентифікація

та інформаційне суспільство»

1. Прізвище, повне ім'я та по батькові конкурсанта.

2. Місце роботи.

3. Посада.

4. Науковий ступінь.

5. Вчене звання.

6. Домашня адреса.

7. Телефон, факс, е-mail.

8. Тема доповіді або повідомлення.

9. Планую (необхідне підкреслити):

• виступити з доповіддю (до 15 хв.)

• виступити з повідомленням (до 5 хв.)

• взяти участь як слухач

• опублікувати тези доповіді

10. Потреба в житлі (так, ні).

11. Підпис, дата.