Методичні рекомендації до підтвердження/присвоєння звання «народний»/«зразковий» аматорським гуртам | Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва

Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва

Всі матеріали на даному сайті призначені виключно для ознайомлення без цілей комерційного використання.
Розробка та супровід сайту: AnisLogo
Передрук публікацій дозволяється тільки при розміщенні прямого посилання на сайт https://www.cultura.kh.ua

Українська моваEnglish (UK)
A+ R A-
Рейтинг статті:

Методичні рекомендації до підтвердження/присвоєння звання «народний»/«зразковий» аматорським гуртам

 

Методичні рекомендації
щодо підтвердження (присвоєння) звання «народний» («зразковий») аматорським колективам.

1. Загальні положення і порядок підтвердження (присвоєння) звання
1.1 Ці методичні рекомендації поширюються на аматорські колективи, що діють у культурно – освітніх закладах системи Міністерства культури і мистецтв України: вокально – хорові, музичні, хореографічні, театральні, фольклорні, циркові, образотворчого та декоративно – ужиткового мистецтва тощо.
1.2. Присвоєння звання «народний» («зразковий») має на меті посилення ролі народних аматорських колективів в естетичному вихованні та організації дозвілля населення Харківської області.
1.3. Звання «народний» («зразковий»)аматорський колектив присвоюється постійно діючому аматорському колективу за активну творчу діяльність із збереження, розвитку і пропаганди української культури як в Україні, так і за її межами шляхом підготовки та демонстрації творів відповідного виду мистецтва, за високий художній рівень та виконавську майстерність, активну навчально – виховну роботу серед учасників колективу, участь в організації дозвілля населення.
Присвоєнню звання «народний» («зразковий») передує практика роботи колективу не менш 3-х років.
При вирішенні питання про надання звання «народний» («зразковий») береться до уваги:
- рівень виконавської майстерності колективу;
- художній рівень репертуару, його жанрова та стилістична різноманітність;
- робота з творчого навчання, естетичного виховання та розвитку здібностей учасників колективу (наявність навчальних програм, планів);
- наявність підготовчої групи (дитячої, молодіжної, дорослої);
- пропаганда даного виду творчості: регулярність виступів (показів) перед глядачем, участь у концертах, конкурсах, оглядах, фестивалях, виставках та інших заходах різного рівня.
1.4 Звання «народний» («зразковий») присвоюється рішенням колегії Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації на підставі висновків атестаційних комісій (обласної та м. Харкова), до складу яких входять провідні фахівці відповідного жанру. Голови атестаційних комісій, призначені Департаментом культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації, визначають персональний склад, умови та порядок роботи комісії.
Колективу, якому присвоєно звання «народний» («зразковий»), вручається посвідчення.
1.5. Подання документів на присвоєння аматорському колективу звання «народний» («зразковий») здійснює відділ (сектор) культури і туризму районної (міської) державних адміністрацій.
1.6 За рік колектив повинен підготувати нову концертну програму (спектакль, виставу тощо) та виступити з творчим звітом.
Керівник установи, до якої належить «народний» («зразковий») аматорський колектив, повинен сприяти:
- оновленню та зміцненню матеріально – технічної бази колективу;
- концертно – творчій діяльності колективу.
1.7. Голови атестаційних комісій подають лист – клопотання та копії вищезазначених документів директорові Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації для розгляду та призначення дати атестації.
Колектив, діяльність якого не відповідає вимогам цих методичних рекомендацій позбавляється звання відповідним рішенням колегії
Департаменту культури і туризму Харківської обласної державної адміністрації на підставі висновків атестаційної комісії.
За умови неможливості вчасного проведення атестації головою атестаційної комісії надається репетиційний термін тривалістю до 6 місяців.

2. Керівництво. Штати. Фінансування. (відповідно до наказу Міністерства культури України від 20.09.2011 р. № 767/0/16 – 11 «Про затвердження типових штатних нормативів клубних закладів, центрів народної творчості, парків культури та відпочинку та інших культурно – освітніх центрів і установ державної та комунальної форми власності сфери культури»)
2.1.Безпосереднє керівництво «народним» («зразковим») аматорським колективом здійснює штатний керівник цього колективу, що призначається і звільняється відповідно до чинного законодавства України.
2.3 Функціональні обов'язки керівника «народного» («зразкового») аматорського колективу, інших штатних працівників визначаються посадовими інструкціями, які затверджуються керівником установи, до якої належить колектив.
2.4 Кошти «народного» («зразкового») аматорського колективу утворюються за рахунок визначених бюджетних асигнувань, доходів від проведення платних заходів, надходження за надані послуги, добровільних (спонсорських) внесків, реклами та іншої діяльності.
2.5. Кошторис доходів і видатків «народного» («зразкового») аматорського колективу затверджується в установленому порядку.
2.6. Порядок організації платних концертів, вистав, виставок тощо (у тому числі і гастрольних поїздок) регулюються у відповідності до чинного законодавства України.

Перелік документів,
що подаються для присвоєння аматорському колективу звання «народний» («зразковий»)

1. Лист – подання.
2. Довідка місцевих державних фінансових органів про наявність коштів на утримання колективу.
3. Творча характеристика – довідка аматорського колективу.
4. Творча характеристика – довідка керівника аматорського колективу.
5. Інформація про участь колективу у Міжнародних, всеукраїнських, регіональних, обласних, фестивалях та конкурсах (копії дипломів, грамот).
6. Інформація про підготовчу групу (дитяча, молодіжна, доросла).
7. Програма заходу.
8. Репертуар
9. Друковані матеріали
10. Фото та відеоматеріали.

1.6. Колектив який має звання «народний» («зразковий»), підтверджує статус раз на три роки, показуючи свої роботи, твори глядачам та атестаційній комісії. При цьому беруться до уваги вимоги пункту 1.3, а також наявність оновлених (не менш ніж на третину) високохудожніх програм, вистав, творів, стабільність творчої діяльності колективу. Для проведення атестації підтвердження звання головам атестаційних комісій подаються документи.

Перелік документів,
що подаються для підтвердження аматорському колективу звання «народний» («зразковий»)

1. Лист подання.
2. Творча характеристика – довідка аматорського колективу.
3. Творча характеристика – довідка керівника аматорського колективу.
4. Творча характеристика – довідка керівника аматорського колективу.
5. Інформація про участь колективу у Міжнародних, всеукраїнських, регіональних, обласних, фестивалях та конкурсах (копії дипломів, грамот).
6. Інформація про підготовчу групу (дитяча, молодіжна, доросла).
7. Програма заходу.
8. Репертуар
9. Друковані матеріали
10. Фото та відеоматеріали.

Кожен «народний» («зразковий») колектив повинен мати план роботи (концертна діяльність, репертуар, учать у культурно – мистецьких заходах) на рік затверджений начальником районного (міського) відділу культури і туризму .Щорічно до 20 грудня план та звіт про концертну діяльність колективу подаються до Обласного організаційно – методичного центру культури і мистецтва (вул. Пушкінська, 62) (для колективів області) і до Департаменту культури Харківської міської ради (для колективів
м. Харкова).

Вимоги
для підтвердження (присвоєння) звання «народний» («зразковий») аматорських колективів:

Вокально – хоровий жанр


Критерії оцінки:

- багатоголосний різноманітний репертуар, що включає обробки
українських народних пісень та місцевих фольклорних зразків, твори
світової класики, місцевих композиторів;
- володіння манерою співу, відповідною напрямку роботи колективу
(народною або академічною);
- наявність не менше 4 творів а capella у програмі;
- використання малих форм (ансамблів, соло).

Умови проведення атестації:
Концертна програма з 2 – х відділень (тривалістю для народних колективів – 45 хвилин кожне, для зразкових колективів – 30 – 35 хвилин кожне).

Музичний жанр
(оркестри народних інструментів, духовні оркестри, ансамблі народної і естрадної музики, інструментальні ансамблі, студії естрадної музики та співу)

Критерії оцінки:
- використання у репертуарі кращих зразків вітчизняної та зарубіжної класики, сучасного музичного мистецтва, обробок народних пісень та танців, високохудожніх композицій місцевих авторів, нових жанрів сучасної молодіжної музики;
- застосування сучасних технічних засобів в оформленні програм;
- наявність творів для малих форм (дуетів, тріо, квартетів тощо).

Умови проведення атестації:
Концертна програма з 2 – х відділень (тривалість кожного відділення 45 хвилин).
В репертуарі музичних народних колективів (оркестрів та ансамблів) основною складовою є інструментальна музика, а також акомпанемент солістам – інструменталістам та солістам – вокалістам, ансамблям.

Хореографічний жанр

Критерії оцінки:
- збереження та відтворення національної танцювальної традиції – для колективів народного танцю; застосування нових напрямків та стилів сучасного танцю;
- оригінальність балетмейстерської постановки;
- відповідність репертуару, костюмів, реквізиту жанровому направленню роботи колективу;
- технічна досконалість, грамотність хореографічної лексики;
- наявність малих форм, сольних номерів;
- якість музичного супроводу.

Умови проведення атестації:
Концертна програма з 2 – х відділень (тривалість кожного відділення 45 хвилин).

Театральний жанр


Критерії оцінки:
- актуальність та художній рівень репертуару;
- цілісність та оригінальність режисерського рішення вистави;
- сценічна культура;
- якість сценографії (декорації, світло, костюми, грим);
- якість музичного та технічного оформлення вистави.

Умови проведення атестації:
Вистава тривалістю 1,5 – 2 години (або дві одноактні п'єси тривалістю по 45 хвилин кожна).
«Народні» («зразкові») аматорські колективи щороку готують:
драматичний, ляльковий театри – не менше одного нового багатоактного або двох одноактних спектаклів;
театр естради – один музичний спектакль (одна концертна програма);
театри читця, мініатюр – не менше 2 – х програм, літературно – музичних композицій.


Фольклорний жанр

Критерії оцінки:
- збереження, вивчення, пропаганда народних традицій, обрядів, звичаїв, народнопісенної та поетичної творчості конкретного осередку або регіону;
- збереження регіонального національного одягу, місцевої говірки, стилістики народного танцю, особливостей народного музикування;
- використання місцевої етнографічної атрибутики;
- володіння імпровізаційними прийомами народного виконавства.

Умови проведення атестації:
Творчий звіт з двох відділень (для народного колективу – тривалість кожного відділення – 45 хвилин, для зразкового колективу – 30 хвилин). Перше відділення базується на відтворенні обрядового дійства. Друге відділення складається з різножанрового пісенного матеріалу у виконанні колективу, ансамблів та солістів.
Кожен «народний» («зразковий») аматорський фольклорний ансамбль повинен мати фонофонд (аудіо – та відеозаписи фольклорних свят, концертів, народних гулянь тощо).

Цирковий жанр


Критерії оцінки:
- використання основних циркових жанрів (акробатика, гімнастика, еквілібр, жонгляж, клоунада, ілюзія, маніпуляція тощо);
- оригінальність композицій;
- майстерність та артистизм;
Умови проведення атестації:
Концертна програма з 2 – х відділень (тривалістю для народних колективів – 45 хвилин кожне; для зразкових колективів – 30 хвилин кожне).

Студії образотворчого
та декоративно – ужиткового мистецтва

Критерії оцінки:
- дотримання традицій народного мистецтва свого регіону;
- володіння техніками та технологіями народного мистецтва;
- наявність оригінальних творів високохудожнього рівня;
- наявність фото та відеоматеріалів щорічних виставок, публікацій в пресі, рекламних буклетів, проспектів, каталогів.

Умови проведення атестації:
Виставка (не менше ніж 100 робіт). Щорічно готується нова виставка.