2.3 Про стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва | The Regional Organizing and Methodic Center of Culture and Arts

Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва

Українська моваEnglish (UK)
A+ R A-
Article rating:

2.3 Про стипендії Президента України для молодих майстрів народного мистецтва

Article without translation

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про стипендії Президента України
для молодих майстрів народного мистецтва

{ Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 2/2016 ( 2/2016 ) від 12.01.2016 }

З метою підтримки обдарованої молоді та розвитку традиційного
народного мистецтва  п о с т а н о в л я ю:

1. Заснувати,  починаючи з 2011 року, 80 стипендій Президента
України для молодих майстрів народного мистецтва.

2. Затвердити  Положення про стипендії Президента України для
молодих майстрів народного мистецтва (додається).

Президент України                                      В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 27 вересня 2011 року
N 928/2011

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 27 вересня 2011 року N 928/2011

ПОЛОЖЕННЯ
про стипендії Президента України
для молодих майстрів народного мистецтва

1. Це  Положення  визначає  порядок  призначення  та  виплати
стипендій   Президента  України  для  молодих  майстрів  народного
мистецтва (далі - стипендії).

2.  Призначається  80  стипендій  на  рік.  Виплата стипендій
провадиться  щомісяця  протягом  року.  { Абзац перший пункту 2 із
змінами,  внесеними згідно з Указом Президента N 2/2016 ( 2/2016 )
від 12.01.2016 }

Розмір стипендії становить для:

учнів професійно-технічних  навчальних закладів - 600 гривень
на місяць;

студентів  коледжів,  технікумів  (училищ)  -  800 гривень на
місяць;  {  Абзац  четвертий  пункту 2 в редакції Указу Президента
N 2/2016 ( 2/2016 ) від 12.01.2016 }

студентів  університетів, академій, інститутів - 1000 гривень
на  місяць.  {  Абзац  п'ятий пункту 2 в редакції Указу Президента
N 2/2016 ( 2/2016 ) від 12.01.2016 }

Для   осіб   віком   до   35   років,   які   не   є   учнями
професійно-технічних  або  студентами  вищих  навчальних закладів,
стипендії призначаються у розмірі одного прожиткового мінімуму для
працездатних  осіб.  {  Абзац  шостий  пункту  2  в редакції Указу
Президента N 2/2016 ( 2/2016 ) від 12.01.2016 }

Стипендії  можуть  призначатися  повторно, але не більше двох
разів.  {  Абзац  сьомий  пункту  2 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента N 2/2016 ( 2/2016 ) від 12.01.2016 }

3. Стипендії призначаються указом Президента України.

4. На  здобуття  стипендії  може  бути  висунуто  громадянина
України віком від 14 до 35 років -  майстра  народного  мистецтва,
творчість  якого  сприяє розвитку традиційного народного мистецтва
на основі досвіду попередніх поколінь майстрів.

5. Пропозиції щодо кандидатів на здобуття стипендій вносяться
структурними  підрозділами  у  сфері  культури обласних, Київської
міської  державних  адміністрацій,  Державною  службою  України  з
питань   Автономної   Республіки   Крим   та   міста  Севастополя,
Національною  спілкою майстрів народного мистецтва України, іншими
творчими  спілками,  громадськими  організаціями у сфері культури,
закладами   культури  і  навчальними  закладами,  а  також  шляхом
самовисунення  до комісії, яка утворюється в установленому порядку
Міністерством культури України. { Абзац перший пункту 5 в редакції
Указу Президента N 2/2016 ( 2/2016 ) від 12.01.2016 }

Кандидати  на  здобуття  стипендії - самовисуванці подають до
комісії  заявку  за  формою,  затвердженою  Міністерством культури
України,   лист-мотивацію   (в  якому  викладаються  підстави  для
отримання  стипендії),  дві  рекомендації  від  провідних майстрів
народного  мистецтва  та  автобіографію. { Абзац другий пункту 5 в
редакції Указу Президента N 2/2016 ( 2/2016 ) від 12.01.2016 }

Комісія здійснює  добір  кандидатів  на здобуття стипендій та
вносить відповідні пропозиції Міністерству  культури  України  для
розгляду на засіданні його колегії.

Рішення колегії Міністерства культури України щодо кандидатів
на здобуття стипендій подається Кабінету Міністрів України.

Кабінет Міністрів  України  готує  і   вносить   на   розгляд
Президентові України відповідний проект указу Президента України.

6.   Виплата   стипендій  здійснюється  відповідно  до  заяви
стипендіата  про  виплату стипендії шляхом перерахування коштів на
особові  рахунки  стипендіатів  в  установах  банків та/або шляхом
відкриття  бюджетних  асигнувань  одержувачам  бюджетних коштів чи
розпорядникам бюджетних коштів нижчого рівня.

{  Пункт  6  в  редакції  Указу Президента N 2/2016 ( 2/2016 ) від
12.01.2016 }

7. У   разі   смерті   стипендіата  або  виїзду  на  постійне
проживання за кордон  виплата  стипендії  припиняється  з  місяця,
наступного  за  місяцем  смерті стипендіата або виїзду на постійне
проживання за кордон.

Національна спілка  майстрів  народного   мистецтва   України
повідомляє  Міністерство  культури  України про смерть стипендіата
або виїзд на постійне проживання за кордон у десятиденний строк.

8. Фінансування витрат,  пов'язаних  із  виплатою  стипендій,
здійснюється   за   рахунок   бюджетних  призначень,  передбачених
Міністерству культури України  у  Державному  бюджеті  України  на
відповідний рік.

9. Стипендіат  може  бути  позбавлений  стипендії Президентом
України за поданням Кабінету Міністрів України на підставі рішення
колегії Міністерства культури України за пропозицією комісії.

Підстави позбавлення стипендіата стипендії визначає комісія.

Глава Адміністрації
Президента України                                    С.ЛЬОВОЧКІН

Публікації документа

Офіційний вісник Президента України від 04.10.2011 — 2011 р., № 27, стор. 16, стаття 1069Урядовий кур'єр від 05.10.2011 — № 183Офіційний вісник України від 10.10.2011 — 2011 р., № 76, стор. 19, стаття 2824, код акта 58428/2011