4.5 Про нормативи забезпечення населення клубними закладами | The Regional Organizing and Methodic Center of Culture and Arts

Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва

Українська моваEnglish (UK)
A+ R A-
Article rating:

4.5 Про нормативи забезпечення населення клубними закладами

Article without translation

Про нормативи забезпечення
населення клубними закладами

З метою оптимізації функціонування мережі клубних закладів  і
забезпечення   конституційних  прав  громадян  на  задоволення  їх
культурних потреб Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Схвалити розроблені Міністерством культури і  мистецтв  та
погоджені  з  Міністерством  економіки  і  Міністерством  фінансів
нормативи забезпечення населення клубними закладами (додаються).

2. Рекомендувати Раді міністрів Автономної  Республіки  Крим,
обласним  та  Севастопольській  міській  державним адміністраціям,
органам місцевого самоврядування враховувати під  час  розроблення
програм соціально-економічного  та  культурного розвитку нормативи
забезпечення   населення   клубними   закладами,   схвалені   цією
постановою.

3. Раді  міністрів  Автономної  Республіки Крим,  обласним та
Севастопольській  міській  державним  адміністраціям  скласти  (за
районами)  переліки  клубних  закладів,  що  забезпечують  надання
населенню культурно-дозвіллєвих послуг, для внесення цих  закладів
до реєстрів неприбуткових організацій.

Прем'єр-міністр України                     В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд. 28

СХВАЛЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 листопада 1998 р. N 1775

НОРМАТИВИ
забезпечення населення клубними закладами

——————————————————————————————————————————————————————————————————

Чисельність жителів             |   Кількість місць

——————————————————————————————————————————————————————————————————

до 500 чоловік                                     100 - 150
від 500 до 1 тис. чоловік                          150 - 200

Кількість місць на 1 тис.жителів

від 1 тис. до 3 тис. чоловік                          150
від 3 тис. до 10 тис. чоловік                         100
від 10 тис. до 20 тис. чоловік                        70
від 20 тис. до 50 тис. чоловік                        50
від 50 тис. до 100 тис. чоловік                       30
від 100 тис. до 250 тис. чоловік                      25
від 250 тис. до 500 тис. чоловік                      20
понад 500 тисяч чоловік                               15

______________________

Примітки:

1. На території кожної сільської,  селищної, міської ради має
функціонувати як мінімум один (базовий) клубний заклад.  Кількість
місць  у  ньому  визначається  відповідно  до сумарної чисельності
населення всіх населених  пунктів,  що  знаходяться  на  території
ради, та наведеного нормативу.

2. У  населених  пунктах  з  кількістю жителів до 200 чоловік
запроваджується  культурне  обслуговування  жителів  базовим   або
найближчим клубним закладом.

3. У населених пунктах з кількістю жителів понад 200 чоловік,
розташованих далі ніж  5  кілометрів  від  базового  (найближчого)
клубного закладу, має діяти свій клубний заклад.

4. У   кожному   районі   діє  районний  будинок  культури  з
методичною службою.

5. У  кожному  обласному  центрі  функціонує  обласний  центр
(будинок) народної творчості як науково-дослідний, координаційний,
методичний  центр  або  інший  клубний   заклад   з   аналогічними
функціями.

6. До  закладів  культури  клубного  типу  належать сільські,
селищні,  міські,  районні,  обласні будинки  і  палаци  культури,
клуби,  народні  доми,  клуби  технічної  та  художньої творчості,
клуби-бібліотеки, центри дозвілля, клуби-кафе, культурно-спортивні
центри тощо.

7. Ці   нормативи   запроваджуються   як  орієнтовний  напрям
організації системи  культурного  обслуговування  населення  міст,
селищ,   сіл   та   не  обмежують  ініціативи  місцевих  державних
адміністрацій і органів місцевого самоврядування.