5.17 Про затвердження Порядку організації і проведення в Україні Міжнародних фестивалів | The Regional Organizing and Methodic Center of Culture and Arts

Обласний організаційно-методичний центр культури і мистецтва

Українська моваEnglish (UK)
A+ R A-
Article rating:

5.17 Про затвердження Порядку організації і проведення в Україні Міжнародних фестивалів

Article without translation

Про затвердження Порядку організації і проведення в Україні Міжнародних фестивалів народної творчості

Наказ Міністерства культури і мистецтв України
від 6 серпня 1998 року N 363

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
5 жовтня 1998 р. за N 629/3069

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Міністерства культури України
від 19 квітня 2017 року N 335)

У зв'язку зі вступом України до Міжнародної Ради з організації фестивалів фольклору й народного мистецтва (CIOFF), відповідно до пп. 23, 26 Положення про Міністерство культури і мистецтв України, затвердженого Указом Президента України від 9 грудня 1995 року N 1136/95, та з метою упорядкування організації і проведення в Україні культурно-мистецьких заходів з народної творчості, підвищення їхнього художнього рівня НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок організації і проведення в Україні Міжнародних фестивалів народної творчості (додається).

2. Взяти до відома, що дія цього документа поширюється на всі заходи, що проводяться в Україні в галузі аматорського мистецтва.

3. Міністерству культури Автономної Республіки Крим, управлінням культури обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій протягом трьох місяців від дня державної реєстрації переглянути й привести у відповідність до цього Порядку програми культурно-мистецьких заходів з народного мистецтва, які згідно з положенням мають статус "міжнародних".

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на начальника управління соціально-культурних проблем та дозвіллєвої роботи Л.М. Кононенко.

Перший заступник Міністра

М.В. Захаревич

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства культури
і мистецтв України
від 6 серпня 1998 р. N 363

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
5 жовтня 1998 р. за N 629/3069

Порядок організації і проведення в Україні
міжнародних фестивалів народної творчості

Метою Міжнародного фестивалю є зміцнення миру й дружби між державами, сприяння взаєморозумінню та взаємозбагаченню в галузі народного мистецтва та культури, розвиток аматорського мистецтва та збереження фольклорної спадщини.

Завданням Міжнародного фестивалю є:

розвиток культури й культурних традицій народів різних країн;

пропаганда народного мистецтва, звичаєвої та традиційної культури, фольклорних скарбів;

ознайомлення зарубіжних колективів країн - учасниць фестивалю з українською культурою, фольклорною спадщиною українського народу;

обмін досвідом роботи колективів, налагодження творчих та наукових контактів на взаємовигідних умовах;

пропаганда культурних набутків української діаспори, зміцнення культурних зв'язків з українцями зарубіжних країн.

1. Основні вимоги до проведення Міжнародного фестивалю

1.1. Фестиваль має бути відкритим для учасників з усіх країн та аматорських колективів України, незалежно від їх відомчого підпорядкування.

1.2. Фестиваль повинен мати художню та культурну мету і бути некомерційним заходом.

1.3. Фестиваль може мати постійну адресу або проводитись у різних областях України за наявності відповідної матеріально-технічної бази та належних творчих умов.

1.4. У фестивалі мають брати участь не менше п'яти зарубіжних країн.

1.5. Тривалість фестивалю не менше п'яти днів (один із днів обов'язково вільний).

1.6. Фестиваль не повинен повторювати назви тих фестивалів, які вже існують в Україні та в країнах-учасницях.

1.7. У рамках фестивалю має бути передбачена наукова частина (науково-практична конференція, "круглий стіл", майстер-класи, творчі лабораторії та інші відповідно до специфіки фестивалю).

1.8. Творчі вимоги до учасників, його періодичність, місце та порядок проведення визначаються положенням конкретного фестивалю.

1.9. Запрошення зарубіжним колективам надсилаються за 9-12 місяців до проведення фестивалю. За 6 місяців до початку фестивалю надсилаються умови, в яких мають бути вказані:

кількість учасників;

розміщення, харчування (дотримання санітарних умов, обов'язкове триразове харчування із сухим пайком у день від'їзду, медичне страхування);

забезпечення транспортом, перекладачем, гідом;

програма перебування (художня, екскурсійна, репетиційна);

технічні характеристики місць проведення виступів (розмір сцени, світлове та звукове обладнання, артистичні кімнати, технічні можливості для репетицій тощо);

фінансові питання (в тому числі можливість організації платних концертів, виставок, отримання кишенькових грошей та інші);

приїзд/від'їзд.

2. Організаційний комітет Міжнародного фестивалю

Для координації організаційної та творчої діяльності в період підготовки фестивалю створюється оргкомітет.

2.1. Організаційний комітет Міжнародного фестивалю затверджується спільною постановою засновників або наказом Міністерства культури і мистецтв України.

2.2. До складу оргкомітету входять представники організацій-засновників, а також провідні діячі культури та мистецтва, науковці.

2.3. Оргкомітет:

створює режисерсько-постановчу групу фестивалю, дирекцію;

розробляє план і програму Міжнародного фестивалю;

затверджує склад журі (якщо фестиваль є конкурсним) не пізніш як за два місяці до початку фестивалю;

відбирає колективи для участі у фестивалі;

забезпечує організацію наукової частини фестивалю;

створює належні умови для перебування учасників, гостей фестивалю (медичне обслуговування, проживання в готелі, харчування, транспортне обслуговування);

розглядає та затверджує емблему, рекламну продукцію;

організовує роботу прес-центру протягом фестивальних днів;

забезпечує проведення фестивальних заходів.

3. Журі Міжнародного фестивалю

3.1. Кількісний склад журі визначає оргкомітет (але не менше семи осіб).

3.2. До складу журі входять провідні спеціалісти, діячі культури і мистецтва, а також зарубіжні фахівці (в обов'язковому порядку країн - учасниць фестивалю).

3.3. Із членами журі з-за кордону, не пізніше як за шість місяців до фестивалю, укладається угода, де обумовлюються творчі, побутові, фінансові питання.

3.4. Робота журі оплачується, зарубіжні фахівці отримують оплату в національній валюті України.

4. Конкурсанти

4.1. Вимоги конкурсної програми визначаються положенням про той чи інший фестиваль.

4.2. У положенні мають бути відображені:

тема й мета конкурсної програми та вимоги до неї;

тривалість програми;

критерії оцінки;

вікові та інші обмеження;

премії та винагороди;

термін подачі документів на участь у фестивалі (конкурсній програмі);

потреба в представленні відео- та аудіоматеріалу, умови його використання;

вимоги до технічного забезпечення.

5. Порядок реєстрації Міжнародного фестивалю народної творчості

5.1. Право надання фестивалю статусу "міжнародний" належить Міністерству культури і мистецтв України.

5.2. При порушенні клопотання про заснування Міжнародного фестивалю або надання статусу вже існуючому фестивалю подаються такі документи:

узгоджені пропозиції засновника (засновників фестивалю) про потребу проведення Міжнародного фестивалю в тому чи іншому місті, регіоні та ін. не пізніш як за рік до його проведення;

клопотання обласного управління культури про потребу надання статусу "міжнародний" вже існуючому або започаткування Міжнародного фестивалю народної творчості;

погодження місцевих органів влади на проведення фестивалю;

попередня кошторисна вартість із зазначенням джерел фінансування;

матеріально-технічні умови забезпечення фестивалю;

положення про фестиваль.

5.3. Співзасновниками фестивалю можуть бути державні, громадські, приватні підприємства й організації та окремі особи.

6. Фінансування фестивалю

Фінансування Міжнародного фестивалю здійснюється за рахунок коштів зацікавлених міністерств та інших організацій виконавчої влади, фізичних та юридичних осіб тощо.

Державні, приватні підприємства й організації, фізичні особи, які зробили грошові внески в організацію фестивалю, забезпечуються рекламою на радіо, телебаченні, у пресі. Їх торговельні знаки та емблеми використовуються при художньому оформленні заходів згідно з чинним законодавством.

Порядок організації і проведення в Україні Міжнародних фестивалів народної творчості погоджено з Міністерством фінансів України (лист від 17.07.98 N 12-301/11-4810).